Planuri Urbanistice

august 17, 2015

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona de locuinte in zona de servicii, strada Ogorului, nr.cad.187771 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona de locuinte

in zona de servicii, strada Ogorului, nr.cad.187771 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru reconversie functionala din zona de locuinte in zona de servicii, situat pe str. Ogorului, nr.cad.187771.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC COMARLON SRL, se propune reconversie functionala din zona de locuinte in zona de servicii, situat pe str. Ogorului, nr.cad.187771, in urmatoarele conditii:

  • Regimul de inaltime si valorile maxime ale indicilor urbanistici pe zona studiata vor fi preluate din reglementarile noului PUG, documentatie care a primit aprobarea de principiu din partea Consiliului Local fiind transmis spre avizare instituţiilor abilitate (HCL 866/2013):
  • – POT maxim = 40,0%; – CUT maxim = 2,2;
  • In elaborarea PUZ-ului se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

– corelare cu proiectul de pasaj suprateran din zona intersectiei dintre str.Nojoridului si str.Ogorului;

– asigurarea unei zone verzi care sa constituie o perdea de protectie pentru zona rezidentiala din sudul amplasamentului;

– reglementarea profilului transversal al drumului de centura (str.Ogorului) la 50,0m (25,0m din ax pe partea beneficiarului);

– corelare cu proiectul avizat pentru parcela cuprinsa in zona de studiu (aviz de oportunitate nr.662/06.05.2015);

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.08.2015 – 24.08.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 25.08.2015 – 31.08.2015 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut