Planuri Urbanistice

mai 23, 2022

A N U N T privind Planul Urbanistic de Detaliu – Construire casa D+P si imprejmuire, Str. Livezilor, nr. 9D, nr. Cadastral 205313,Oradea

A N U N T

privind Planul Urbanistic de Detaliu – Construire casa D+P si imprejmuire, Str. Livezilor,

nr. 9D, nr. Cadastral 205313,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei case D+P si imprejmuire, Str. Livezilor, nr. 9D, nr. Cadastral 205313, Oradea .

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Matei Elena si elaborat de arh. RUR Covacescu Raluca.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr. cad. 205313, in suprafata de 4485 mp (masurata 4800mp), situata pe str. Livezilor încadrată partial in UTR_LiL si partial in UTR_ALV.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR LiL;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire;

– H max = 6,5 m la cornisa, 10,5 la coama; trei niveluri supraterane: (S)+P+1+M/R);

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament = În situațiile cu alinieri variabile, alinierea clădirilor se va stabili in baza unui studiu mai amplu al țesutului urban existent pe frontul adiacent si cel opus;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = minim 3 m in cazul in care clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2,00 m si minim 2,0m in cazul in care clădirea învecinată e situată la o distanţă mai mare de 2,0;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 6 m;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = min. 2,0m fata de mejdia dreapta si Cod Civil fata de mejdia stângă;

– retrageri minime faţă de limita posterioara = min.6,0m;

– circulații şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Livezilor;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racord la rețelele edilitare (electricitate, apa, canalizare) existente in zona;

– se propune construirea unui imobil cu destinația locuință, in regim de înălțime D+P, care se va amplasa conform propunerii prezentate in planșa U05 aferenta proiectului nr.174bis/2019 întocmit de către arh. Anca Popa-Bucurean, in zona încadrata in UTR_LiL si reglementarea profilului transversal al străzii Livezilor la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) si trecerea terenului necesar lărgirii străzii din proprietate privata in domeniul public;

– POT max.= 35,0%; CUT max. = 0,9;

– In incinta se va amenaja minim un loc de parcare.

– împrejmuirea se va realiza cu respectare RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016.

In perioada 23.05.2022-07.06.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 25.06.2022-04.07.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut