Planuri Urbanistice

iunie 28, 2022

A N U N T privind Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta unifamiliala si imprejmuire, str. Afinelor, nr.cad.181220, 8882/8, Oradea

A N U N T

privind Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta unifamiliala si imprejmuire,

str. Afinelor, nr.cad.181220, 8882/8, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire, str. Afinelor, nr.cad.181220, 8882/8, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Galis Mircea Petru si elaborat de Arh. RUR Adela Gavrilas.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.8882/8 (S=420mp);

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte;

– Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, P+E+M/R;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: în aliniament, ca şi clădirile de pe parcelele alăturate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale: min 3,0m;

– retragere faţă de limita posterioara: min 2,0m

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Afinelor

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune construirea unei locuinte si imprejmuire teren,

– Regim de inaltime propus: D+P+M;

– POT propus = 24,5%; – POT max = 35%; – CUT propus = 0,49; CUT maxim = 0,9;

– Cladirea se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa U04: retrasa la 3,0m de la aliniamentul str.Afinelor, min 3,0m fata de mejdia dreapta, respectiv min 2,0m fata de mejdia posterioara ;

– volumetriile sunt prezentate in plansa U07;

– Se va amenaja minim un loc in incinta sau incorporat in cladire;

– accesul auto si pietonal se va realiza din str.Afinelor;

– Se propune largirea str.Afinelor, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate in zona si trecerea terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public.

In perioada 29.06.2022-13.07.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 29.07.2022-07.08.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut