Planuri Urbanistice

iunie 21, 2022

A N U N T privind Planul Urbanistic de Detaliu – dezmembrare in 3 parcele, reglementarea lor si construire casa pe lot 2 cu imprejmuire, str. Afinelor, nr.13, nr.cad.164002, Oradea

A N U N T

privind Planul Urbanistic de Detaliu – dezmembrare in 3 parcele, reglementarea lor si construire casa pe lot 2 cu imprejmuire, str. Afinelor, nr.13, nr.cad.164002, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea dezmembrarii unui teren in 3 parcele, reglementarea lor si construire casa pe lot 2 cu imprejmuire, str. Afinelor, nr.13, nr.cad.164002, Oradea

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Sasca Marieta Dana si elaborat de Arh. RUR Tivadar Daniel si arh. Boca Miruna.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.164002;

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

– UTR Lir;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte, anexe gospodaresti ;

– H max = 10,5m ;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament = 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 0,6m daca pe parcela invecinata cladirile sunt situate la mai mult de 2,0m, respective 3,0m fata de mejdia opusa;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m; clădirile se vor amplasa pe o adancime de 50 m, în zona parcelei orientată spre limita de proprietate dinspre drumul public

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale: minim 2,0m

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 4,0m;

– circulaţii şi accese: – accesul la parcela studiata se va realiza din str. Afinelor;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare existente in zona;

Se propun următoarele:

1.dezmembrarea lotului identificat cu nr. cad. 212380 în 3 loturi pentru construire locuință și 1 lot pentru reglementarea profilului transversal al drumului identificat cu nr.cad.153979 la profil transversal de 9,0m (4,5m din ax pe partea beneficiarului)

2.reglementarea loturilor rezultate și construire locuință, pe lot 2

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale: minim 2,0m

– retrageri minime faţă de limita posterioară: 4,0m;

– mobilarea lotului 2 se va realiza conform propunerii prezentate in planșa 03/A aferentă proiectului întocmit de arh. Boca Miruna Cristina, arh.urb. Tivadar Daniel astfel: la minim 3,0m față de aliniamentul str. Afinelor, la minim 2,0m fata de mejdiile laterale, respective la minim 4,0m fata de mejdia posterioara,

– regim de înălțime propus: P;

– in incinta se va amenaja minim 1 loc de parcare;

– POT maxim propus = 35,0%; CUT maxim propus = 0,9;

– Documentația ce va fi supusa aprobării consiliului local va conține documentația cadastrala privind dezmembrarea terenului necesar lărgirii străzii documentul in baza căruia se va face transferul acestuia, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea; In perioada 22.06.2022-06.07.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 22.07.2022-31.07.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut