Planuri Urbanistice

martie 14, 2022

A N U N T privind PUD-Alipire parcele si construire locuinta, anexa si imprejmuire, str. Ciresilor, nr.65, Oradea

A N U N T

privind PUD-Alipire parcele si construire locuinta, anexa si imprejmuire, str. Ciresilor, nr.65, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea alipirii unor parcele si construire locuinta, anexa si imprejmuire, str. Ciresilor, nr.65, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Gere Arpad si elaborat de Arh. RUR Szotak Barna.

Zona studiată în PUD: Terenul identificat cu nr.cad.204805, 204806, in suprafata de 1190,0mp, situata pe str.Ciresilor.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Lil; Terenul a facut parte din zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr.1027/2018

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte;

– Regim de inaltime admis: S+P+E

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: minim 6,0m de la aliniamentul drumurilor de acces;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: in total 6,0m, min 2,0m pe o latura;

– retragere spate: min 6,0m

Prevederi P.U.D.propuse:

– retrageri faţă de mejdii: min 2,0m fata de mejdia dreapta, min 4,0m fata de mejdia stanga (drumul creat prin PUZ aprobat cu HCL nr.1027/2018), min 4,0m fata de mejdia posterioara ;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str.Ciresulor (reglementata, in dreptul amplasamentului studiat conform HCL nr.998/2019 in concordant cu PUZ aprobat cu HCL nr.1027/2018);

– echipare tehnico-edilitară: racord la retelele edilitare existente in zona;

– Se propune alipirea parcelelor identificate cu nr.cad.204805 si 204806 si construirea unei case in regim de inaltime Sp+P si a unei anexe in regim de inaltime P , care se vor amplasa conform propunerii prezentate in plansa U3 in zona de implantare figurate ( min 6,0m de la aliniamentul str.Ciresilor, min 2,0m fata de mejdia dreapta, min 4,0m fata de mejdia stanga);

– In incinta se vor amenaja 2 locuri de parcare.

In perioada 15.03.2022-28.03.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 13.04.2022-26.04.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut