Planuri Urbanistice

iunie 28, 2021

A N U N T privind PUD – Constructie si echipare hala de tratare metale, Str. Ogorului, nr.2K, Oradea

A N U N T

privind PUDConstructie si echipare hala de tratare metale, Str. Ogorului, nr.2K, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie si echipare hala de tratare metale, Str. Ogorului, nr.2K, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Iso Rihner Plus SRL si elaborat de arh. RUR Czirjak J. Levente.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.197857 cu S=4318,0mp- str. Ogorului nr. 2K.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar, sediu firmă, birouri, hală producție;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R ;

– POT max = 40,0%; – CUT max = 2,2; pentru parcele comune

– POT max = 50,0%; – CUT max = 2,8; pentru parcele de colt

– retragerea minimă faţă de aliniament: se stabileste prin PUD; aliniamentul existent se va conserva;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: înălțimea clădirii, minim 6,0m

Prevederi P.U.D. propuse:

– regimul de înălţime: P;

– POT propus = 24%; CUT propus = 0,25;

– retragerea faţă de aliniament: clădirea se va amplasa conform planșei U.03;

– retrageri faţă de mejdiile laterale: min.2,0m; față de mejdia sudică construcțiile se vor poziționa în afara zonei de siguranță feroviară;

– retrageri minime faţă de mejdia posterioară: minim 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Ogorului;

– echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona;

– Regim de înălțime propus: P;

– POT propus = 24%; POT maxim admis =40,0% (parcelă de colț),

– CUT propus = 0,25; CUT maxim = 2,2 (parcelă de colț);

– hala se va amplasa conform propunerii prezentate in planșa U.03 astfel: la minim 2,0m față de mejdia nordică, la minim 7,0m față de mejdia sudică;, la minim 37,0m față de imobilul de pe parcelă;

– în incintă se vor amenaja:

* min.13 locuri de parcare aferente funcțiunii, cu acces din incintă;

* spații verzi: min.20% din suprafața terenului;

* platformă deșeuri menajere, cu acces din spațiu public;

– circulații şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Ogorului;

– echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona;

După aprobarea PUD-ului se va proceda la reglementarea juridică a tuturor construcțiilor de pe parcelă;

In perioada 29.06.2021-13.07.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 29.07.2021-07.08.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut