Planuri Urbanistice

septembrie 15, 2022

A N U N T privind PUD – Construire ansamblu educational destinat ciclului de invatamant primar, gimnazial si liceal; Construire gradinita, amenajare incinta si imprejmuire, str. Ceyrat, nr.4, nr.cad.213065, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire ansamblu educational destinat ciclului de invatamant primar, gimnazial si liceal; Construire gradinita, amenajare incinta si imprejmuire, str. Ceyrat, nr.4, nr.cad.213065, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unui ansamblu educational destinat ciclului de invatamant primar, gimnazial si liceal; Construire gradinita, amenajare incinta si imprejmuire, str. Ceyrat, nr.4, nr.cad.213065, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de LMN GLOBAL INVEST S.A si elaborat de ARH.RUR Sime Diana si Arh RUR Pop Adrian.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad.213065, in suprafata de 8.759,0mp;

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Is_P;

– Regim de construire: deschis;

– Funcţiuni predominante: funcţiuni administrative, funcţiuni de cultură, funcţiuni de învăţământ şi cercetare, funcţiuni de sănătate şi asistenţă socială, funcţiuni sportive;

– Regim maxim de inaltime: D+P+4+R(M) cu Hmax.cornisa=18m, iar pentru corpurile de clădire ale sălilor de sport, sălilor de spectacole, sălilor polivalente, Hmax.cornisa=24m;

– Regim de inaltime propus: P+3E;

– POTmax.= 60%, CUTmax.= 2,8 – pentru parcelele comune;

– POTmax.= 75%, CUTmax.= 3,3 – pentru parcelele de colt;

– retragerea minimă faţă de aliniament: se va stabili, după caz, prin PUD sau PUZ;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: min.4,50m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.6,0m;

Prevederi P.U.D.propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: min.4,50m;

– retrageri minime faţă de limita posterioara: min.4,50m;

– circulaţii şi accese: Accesul in incinta se va realiza din str. Ceyrat;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza prin recordare la retelele existente in zona;

– Construire ansamblu educational destinat ciclului de invatamant primar, gimnazial si liceal; Construire gradinita, amenajare incinta si imprejmuire, conform proiect nr.33/2022 intocmit de catre arh.Sime Diana;

– Regim maxim de inaltime propus: P+3E;

– POT propus = 24,16%, CUT propus = 0,75;

– Retragere fata de aliniament = min.4,50m;

– Retrageri laterale/posterioare = min.4,50m;

– Amenajare zona verde: min.20% din suprafata terenului;

– Parcaje autoturisme: 65 locuri, din care: 6 locuri pentru vehicule electrice, 2 pentru persoane cu dizabilitati, 3 pentru furgonete sau ambulanta;

– Parcaje biciclete: 35 locuri;

– Se propune mobilarea lotului de teren, conform plansa U3 – Reglementari Urbanistice si Retele Tehnico-edilitare;

– Lotul va fi mobilat cu doua corpuri principale de cladire si cateva platforme, alei carosabile si pietonale, terenuri de sport si locuri de joaca;

– Corpul C1

– Cladire cu regim de inaltime P+3E+ETehnic, va adaposti activitati destinate invatamantului scolar, respectiv ciclului primar, gimnazial si liceal. Deasemenea, Corpul C1 va putea gazdui activitati in sala de sport, sala de gimnastica, conferinte si biblioteca, hol polifunctional si sala de mese.

– Corpul C1 gazduieste un numar de 26 sali de clasa, cu cate 20 de elevi fiecare. Ciclurile scolare diferite, vor functiona la niveluri diferite ale cladirii si vor beneficia de zone de recreatie in aer liber amenajate separat si in concordanta cu specificul varstei.

Corpul C2

– Cladire cu regim de inaltime P+1E+Etehnic, va gazdui activitati destinate invatamantului prescolar, respectiv gradinitei;

– Corpul C2 contine 3 sali cu dubla functionalitate joaca si somn pentru 3 grupe de copii, o sala polifunctionala(de mese) si alte spatii necesare pentru o buna functionare in conformitate cu normele in vigoare;

– Incinta este separata constructiv prin pozitia corpului C1, in doua zone cu utilizatori diferiti, astfel:

– In partea de Sud-Est a viitoarei incinte, va fi amenajata o zona semipublica, care consta in alei carosabile si pietonale de acces, locuri de parcare pentru autovehicule si biciclete, zona de asteptare pentru tutori, zona de imbarcare si debarcare a elevilor.

– In partea de Sud-Vest a viitoarei incinte, va fi amenajata o zona strict privata, destinata elevilor si stafului institutiei, si se regasesc : un teren de sport cu imbracaminte asfaltica, imprejmuit pana la o inaltime de 6m, echipat cu sistem de iluminat tip nocturna, si doua zone de recreatie in aer liber, separate fizic prin imprejmuire, aferente elevilor de liceu, respectiv elevilor de ciclu gimnazial si primar. Amenajarile zonelor de recreatie constau in obiecte de mobilier si imbracaminti ale solului specifice varstei pe care o deservesc si desigur, functiunii(pavaje beton, pavaje tartan, imbracaminti asfaltice si gazon natural si artificial).

– Intre corpul C1(la Nord de C1) si corpul C2(la Sud de C2) – incinta va adaposti o curte de serviciu, destinata accesului la bucataria aferenta salii de mese din corpul C1, la cabinetele medicale din C1 si C2, si la platforma pentru depozitarea deseurilor menajere. Accesul in aceasta zona va fi unul privat, destinat doar stafului cu atributii specifice.

– In extremitatea Vestica/Nord-Vestica a incintei, in spatele corpului C2 – gradinita, se va amenaja o zona de recreatie in aer liber destinata copiilor de gradinita. Se vor mobila suprafete acoperite de tartan si iarba naturala, cu obiecte de mobilier specifice zonelor de joaca pentru copii. Tot aici va fi amenajata si gradina cu flori aferenta spatiului de recreatie.

– Dinspre Sud-Est, dinspre aliniament, cladirile C1 si C2 se vor retrage cu cel putin 4,50m, iar in aceasta zona, adiacenta domeniului public(strazii de acces) se vor amenaja spatii verzi de aliniament.

– Inspre Est imprejmuirea inspre aliniament va integra(obtura) vederea si partial accesul inspre zona tehnnico-edilitara a incintei, respectiv postul trafo, platforma de gestionare a deseurilor si grupul de pompare a rezervei de apa;

– Modernizarea circulatiei

– Lotul de teren studiat, cad.213065 (proprietatea Judetului Bihor), are acces indirect din strada Ceyrat, prin intermediul loturilor cu nr.cad.201903 si nr.cad.201904 care au acelasi proprietar, respectiv Judetul Bihor si are acces din str.Ceyrat prin intermediul strazii Aleea Lavandei, respectiv Aleea Trandafirilor;

– Se propune amenajarea, constituirea etapizata a unui acces carosabil, pietonal si velo (strada publica sau privata cu profil de 12m) din str. Ceyrat (sud) pana in str. Fagarasului (nord), pe terenul aflat in domeniul public al Judetului Bihor si a Municipiului Oradea, respectiv cadastralele 195511, 195512, 195513, 195514, 195515, 195522.

In perioada 16.09.2022-30.09.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 16.10.2022-25.10.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut