Planuri Urbanistice

februarie 16, 2024

A N U N T privind PUD – Construire cantină în complex studențesc, str. Universitatii, nr.1, nr.cad.216441, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei cantine în complexul studențesc, str. Universitatii, nr.1, nr.cad.216441, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Universitatea din Oradea si elaborat de ARH.RUR Tivadar Daniel.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.216441 (S=2074,0 mp) provenită din dezmembrarea terenului identificat cu nr.cad.211157.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Is_P;

    – regim de construire: deschis;

    – funcţiuni predominante: institutii si servicii publice prevazute in RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016;

    – POT maxim = 60,0%; CUT maxim = 2,8  (parcele comune); 

    – Regimul de înălţime maxim admis: P+4E+R/M;

    – Retragerea faţă de aliniament:  Se va stabili, după caz, prin PUD;

    – Retrageri minime faţă de limitele laterale: Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine ; Daca nu exista calcan min H/2 dar nu mai purtin de 4,5m;

    – Retrageri minime faţă de limitele posterioare: Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine ; Daca nu exista calcan retragerea va fi de min H/2 dar nu mai putin de  6,0m;

– Prevederi P.U.D. propuse:

    – Retragere față de aliniament: nu e cazul, terenul pe care se va edifica clădirea fiind situat în incinta Campusului Universitar

    – Retrageri  faţă de mejdii:  min 3,0m față de mejdia estică, min 3,0m față de mejdia nordică, min 3,0m față de limita sudică, min 13m față de limita vestică;

– Circulaţii şi accese: accesul la teren se va realize indirect din str.Islazului pe aleiile carosabile din incinta Campusului

– Echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune construirea unui  corp  de clădire cu destinatia cantină studențească, conform proiectului nr.2333/2023 intocmit de către arh.Tivadar Daniel;

– Regim de inaltime propus:  P

– POT propus = 16,64%; POT maxim  = 60,0%,     – CUT propus = 0,5   CUT maxim  = 2,8 ;   (Indici raportați la suprafața terenului din care provine parcela identificată cu nr.cad.216441)

– Propunerea prinind mobilarea parcelei este figurată în planșa A,03:

In perioada 19.02.2024-04.03.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 20.03.2024-29.03.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

           Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut