Planuri Urbanistice

aprilie 22, 2024

A N U N T privind PUD – Construire casa cu anexe si piscina, desfiintare casa existenta, imprejmuire teren, str. Piersicilor, nr.7, nr.cad.188631, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei case cu anexe si piscina, desfiintare casa existenta, imprejmuire teren, str. Piersicilor, nr.7, nr.cad.188631, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Tomele Alexandru si elaborat de ARH.RUR Delia Popa.               Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.188631 (S=860mp);

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR LiL;

    – regim de construire: deschis;

    – funcţiuni predominante: locuire;

    – H max = trei niveluri supraterane: S+P+E+M/R sau D+P+M/R cu Hmax.coama/atic = 12,0m;

    – POT max = 35,0%;

    – CUT max = 0,9;

    – retragerea minimă faţă de aliniament = În situaţiile cu alinieri variabile, alinierea cladirilor se va stabili in baza unui studiu mai amplu al tesutului urban existent pe frontul adiacent si cel opus;

    – retrageri minime faţă de limitele laterale = minim 3,0m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare = minim 6,0m;

– Prevederi P.U.D. propuse:

    – retrageri  faţă de mejdii: retragere min 3,0m față de mejdiile laterale (min.2m fata de filigorie), la min.6,0m fata de mejdia posterioară (min.6,0m pana la casa si min.2,0m pana la anexe);

    – circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Piersicilor;

    – echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețelele existente in zonă;

– Se propune desființarea corpului C1 existent (casa existenta) și construire casa cu anexe si piscina,, conform proiectului nr.10/2023 întocmit de catre arh. Delia Popa;

– Regim de inaltime propus: P+E;

– POT max = 35,0%,  CUT maxim = 0,9;

– Clădirea se va amplasa conform propunerii din plansa 03/U;

– Se va amenaja minim un loc de parcare în incintă sau incorporat in clădire;

– Accesul se va realiza din str. Piersicilor;

– Se propune largirea str.Piersicilor, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii va trece din domeniul privat in proprietatea publica  a municipiului Oradea;

In perioada 23.04.2024-13.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 30.05.2024-10.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut