Planuri Urbanistice

noiembrie 16, 2023

A N U N T privind PUD-Construire casa; Desfiintare cladire existenta, str. Gheorghe Doja, nr.90, nr.cadastral 205736, Oradea

A N U N T

privind PUD-Construire casa; Desfiintare cladire existenta, str. Gheorghe Doja, nr.90, nr.cadastral 205736, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construiriiunei case; Desfiintare cladire existenta, str. Gheorghe Doja, nr.90, nr.cadastral 205736, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Hendrea Camelia-Florina si elaborat de ARH.RUR Raluca Covacescu si Anca Popa Bucurean.

Zona studiata: Teren identificat cu nr.cad.205738 (S=198mp – masurat 188 mp).

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte;

– Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, P+E+M/R;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: în aliniament, ca şi clădirile de pe parcelele alăturate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale – pe mejdia stanga, min 2,65m față de mejdia dreaptă;

– retragere faţă de limita posterioara: min 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Gheorghe Doja;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețelele existente in zonă;

– Se propune desființarea corpului C1existent și construire casa , – Regim de inaltime propus: D+P+M;

– POT propus = 32,0%, POT max = 35%, – CUT propus = 0,78; CUT maxim = 0,9;

– Clădirea se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa U05: pe mejdia stăngă (similar cu situatia existentă) , la min 2,65m fața de mejdia dreapta, la min.6 m față de mejdia posterioară

– Se va amenaja minim un loc de parcare în incintă sau incorporat in clădire.

– Revine înainte de autorizare cu fațade și volumetrii.

In perioada 17.11.2023-04.12.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 21.12.2023-08.01.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut