Planuri Urbanistice

aprilie 09, 2024

A N U N T privind PUD – Construire cladire birouri si hala depozitare ansambluri pentru industria geotermala si fotovoltaica, poarta de acces si imprejmuire teren, str.Calea Aradului, nr. cad.215471, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei cladiri de birouri si hala depozitare ansambluri pentru industria geotermala si fotovoltaica, poarta de acces si imprejmuire teren, str.Calea Aradului, nr. cad.215471, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de CRITO PROD SRL prin Cristea Alexandru si elaborat de ARH.RUR Makar Julia.

Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad.215471, cu Stotala= 15.913,0mp, delimitat de str. Calea Aradului, in rest de terenuri aflate in proprietate privata; Conform PUZ aprobat cu HCL 332/2018, terenul studiat a trecut in UTR Et.

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

  – regim de construire: deschis;

  – funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

  – H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R;

  – POT max = 40,0%;  – CUT max = 2,2; pentru parcele comune;

  – POT max = 50,0%;  – CUT max = 2,8; pentru parcele de colt;

  – retragerea minimă faţă de aliniament: minim 45,0m din axul strazii Calea Aradului (DN79);

  – retrageri minime faţă de limitele laterale: minim jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 4,50m;

  – retragere faţă de limita posterioară: In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20,0m, amplasarea cladirlor se va studia prin PUD;

  Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

  – retrageri minime faţă de limitele laterale: min.4,5m fata de mejdiile laterale;

  – retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.4,50m (fiind invecinat cu UTR TDA – extravilan);

  – circulaţii şi accese: accesul la parcela se realizează din Calea Aradului printr-un acces provizoriu pana la amenajarea drumurilor colectoare si din drumurile colectoare aferente Caii Aradului, după realizarea acestora;

  – echipare tehnico-edilitară: se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Documentatia prevede o posibila scenariu de dezvoltare pentru intreaga parcela;

– In etapa 1 se propune construire cladire birouri si hala depozitare ansambluri pentru industria geotermala si fotovoltaica, poarta de acces si imprejmuire teren, conform proiect intocmit de catre urbanist Makar Julia si arh. Bate Marian;

– Regim de înălţime propus(etapa 1): P+E;

– Regim maxim de inaltime admis: (1-3S)+P+5+1R;

– POT propus = 4,39% (etapa 1), POT maxim admis = 40,0%; 

– CUT propus = 0,06 (etapa 1), CUT maxim admis = 2,2;

– Se va amenaja in incinta:

    – amenajare locuri de parcare, aferente functiunii, in incinta conform PUG – Anexa 2;

    – spatiu verde min.20% din suprafata totala a parcelei;

    – platformă destinata colectării deşeurilor menajere, accesibila din spaţiul public;

– Fatada se va realiza conform propunerii din plansa 6/U;

– Se propune reglementarea profilului str.Calea Aradului conform PUZ aprobat cu HCL 332/12.04.2018 (PUZ – Drumuri colectoare);

– Terenul afectat de zona destinata realizării drumurilor colectoare se va trece din domeniul privat in domeniul public si se va înscrie in CF ca drum public in favoarea municipiului Oradea, prin grija beneficiarului;

– La autorizare se va prezenta documentul in baza caruia se va face transferul terenului, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea si dovada inregistrarii respectivului document la Directia Patrimoniului Imobiliar;

In perioada 11.04.2024-25.04.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 17.05.2024-28.05.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut