Planuri Urbanistice

noiembrie 23, 2023

A N U N T privind PUD – Construire clădire cu funcțiune mixtă (birouri, locuințe colective și spațiu comercial), amenajare acces și împrejmuire, str. Episcop Roman Ciorogariu nr.55, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire clădire cu funcțiune mixtă (birouri, locuințe colective și spațiu comercial), amenajare acces și împrejmuire, str. Episcop Roman Ciorogariu nr.55, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei clădiri cu funcțiune mixtă (birouri, locuințe colective și spațiu comercial), amenajare acces și împrejmuire, str. Episcop Roman Ciorogariu nr.55, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Euroalfainvest SRL si elaborat de ARH.RUR Csomortany Adela.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. cad. 178014 (S=581,0mp, măs.620mp).

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01- subzona Olosig – Vest; Unitatea Funcțional-Morfologică Operațională Mixtă M-II (conform PUZ CP aprobat cu HCL nr.1008/2021)

– regim de construire: construcţie urbană de tip închis,;

– funcţiuni predominante: functiuni mixte cu component de locuire mai importantă

– Regimul de înălţime maxim admis: Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă /segment de stradă, respectiv corpul de la strada P+2E+M;

– POT maxim = 60,0% ; – CUT maxim = 2,0; (parcela comuna in zona ultracentrala)

– retragerea minimă faţă de aliniament: in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: intre limitele laterale cu frontul continuu la strada pana la limita edificabilului

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: pana la limita edificabilului (1/3 din adâncimea parcelei );

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: intre mejdii, in front inchis, pe o adancime de maxim 19,10 m, respective pe mejdia dreapa pe o adancime de max 40 m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: min 5,6 m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Roman Ciorogariu

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune construirea unei clădiri cu funcțiune mixtă (spațiu comercial la parter, birouri la etaj și 3 apartamente la mansardă), conform proiectului nr.79/2022 întocmit de către arh.Csomortanyi Adela;

– Regim maxim de inaltime: P+E+M/R; Hmax: 13,5m;

– Corpul amplasat la stradă va avea regim de inaltime P+E+M/R iar corpul din frontul 2 va ave regim de inălțime P;

– POT propus = 58%; POT maxim =60,0%;

– CUT propus = 1,65; CUT max = 2,0

– Amplasarea clădirii și amenajarea incintei (spații verzi, locuri de parcare, alei, platforme..) se vor realiza conform propunerii prezentate în planșa 03/U;

– Se vor amenaja 6 locuri de parcare în incintă, la nivelul parterului. (Subzonele ultracentrale sunt exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise);

– Spații verzi amenajate la nivelul solului: min 15% din suprafața terenului);

– Platforma depozitare deșeuri menajere va fi prevazuta cu acces controlat și racordată la rețea de apă și canalizare;

In perioada 24.11.2023-11.12.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 29.12.2023-10.01.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut