Planuri Urbanistice

mai 15, 2024

A N U N T privind PUD – Construire cladire in regim hotelier-10 unitati de cazare, str. Valea Draganului, nr.43, nr. cadastral 177208, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei cladiri in regim hotelier-10 unitati de cazare, str. Valea Draganului, nr.43, nr. cadastral 177208, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Serac Florian si elaborat de ARH. RUR Gavrilas Adela. Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad. 177208, in suprafata de 588,0mp (acte) și 601,0mp (măsurată), situată pe str.Valea Draganului 43, Oradea, UTR Lip.

 Prevederi  P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Lip;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: pensiune, alimentație public/restaurant, locuinţe;

– Regim de inaltime admis: 3 niveluri supraterane, S+P+E+M/R, D+P+M/R;

– Înălţimea maximă admisă a clădirilor: H maxim la cornişă 8 m, H maxim la coamă 12 m.

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: în aliniament cu clădirile vecine sau între 3-6m în caz de alinieri variabile;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

(a) în cazul existenţei unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăşi lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament / lungimea calcanului cladirii principale la care se alipeste, daca acesta este mai mare de 20 m. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcţiilor anexe şi/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenţii de construire pe limita de proprietate încheiate între vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanţă minimă egală cu 3 m. In cazul existenţei calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

   Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retragere față de aliniament: minim 2,5m de aliniament (în aliniament cu clădirile

– retrageri minime faţă de limitele laterale = pe mejdiile laterale;

– retrageri faţă de limita posterioare = minim 19,0m;

– circulaţii şi accese: din str.Valea Draganului;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele de alimentare cu apa, energie electrica si canalizare, prin extinderea retelelor edilitare existente in zona;

Prevederi P.U.D.:

– se propune desființarea imobilelor existente pe parcelă și construirea unei clădiri în regim hotelier cu 10 unități de cazare.

– imobilul se va amplasa la minim 2,5m de aliniament, pe mejdiile laterale, respectiv la 19,0m față de mejdia posterioară;

– regim de înălțime propus: P+E+Er;

– POT propus=35%, CUT propus=0,9;

– spaţii verzi amenajate: minim 21%;

– In incinta se vor  amenaja minim 3 locuri de parcare aferente funcţiunilor propuse.

– balcoanele se vor edifica cu respectare Cod Civil, respectiv la 2,0m față de limitele laterale ale parcelei;

Circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Valea Drăganului;

Echipare tehnico-edilitară: racord la retelele edilitare existente pe str. Valea Drăganului;

In perioada 17.05.2024-31.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 17.06.2024-27.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.            Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut