Planuri Urbanistice

decembrie 14, 2023

A N U N T privind PUD – Construire hala depozitare si imprejmure teren, str.Americii, nr.39G, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire hala depozitare si imprejmure teren, str.Americii, nr.39G, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei hale de depozitare si imprejmure teren, str.Americii, nr.39G, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC Buldo Vital Trans SRL si elaborat de ARH.RUR Letea Dorin.

Zona studiata: parcela identificata cu nr.cad.165856 cu S=2755,0mp, str. Americii nr.39G.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R ;

– POT max = 40,0%; – CUT max = 2,2; pentru parcele comune

– POT max = 50,0%; – CUT max = 2,8; pentru parcele de colt

– retragerea minimă faţă de aliniament: se stabilește prin PUD; Aliniamentul existent se va conserva

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumătate din înălțimea clădirii, minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii, minim 6,0m

Prevederi P.U.D. propuse:

– regimul de înălţime: P;

– POT propus = 40%; CUT propus = 0,39;

– retragerea faţă de aliniament: clădirea se va retrage cu minim 3,0m de la noul aliniament al străzii Americii;

– retrageri faţă de mejdii: minim 4,5m faţă de mejdia dreaptă (estică), minim 12m față de mejdia stângă (vestică), minim 6,0m față de mejdia posterioară;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Americii, propusă spre reglementare la minim 18m (9m din ax pe partea beneficiarului);

– echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona;

Prin documenția de urbanism se propune:

1. construirea unei clădiri cu destinaţia hală pentru activităţi industriale şi tehnice şi împrejmuire teren, conform proiectului nr. 09/2023 întocmit de S.C. Colonna Proiect S.R.L., arh. Dorin Letea, planșe aferente 3/U÷5/U și reglementarea profilului transversal al străzii Americii;

– Regim de înălţime propus: P;

– POT propus = 40%; CUT propus = 0,39;

– construcţia se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa 3/U astfel:

* la minim 3,0m de la noul aliniament al străzii Americii,;

* la minim 4,5m faţă de mejdia dreaptă (estică), minim 12m față de mejdia stângă (vestică), minim 6,0m față de mejdia posterioară;

2. reglementarea profilului transversal al străzii Americii la profil transversal de 18m (9m din ax pe partea beneficiarului)

– terenul necesar lărgirii străzii Americii va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea

– documentația ce va fi supusa aprobării consiliului local va conține documentația cadastrala privind dezmembrarea terenului necesar lărgirii străzii documentul in baza căruia se va face transferul acestuia, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea;

În incintă se vor amenaja:

– min.10 locuri de parcare aferente funcțiunii, cu acces din incintă;

– spații verzi amenajate: 30% din suprafața terenului;

– circulații şi accese: accesul in incinta se va realiza din strada Americii propusă pentru reglementare la profil transversal de 18m (9m din ax pe partea beneficiarului).

In perioada 18.12.2023-08.01.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 22.01.2024-03.02.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut