Planuri Urbanistice

iunie 12, 2023

A N U N T privind PUD – Construire hala depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.170679, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire hala depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.170679, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei hale de depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.170679, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Oramar Com SRL si elaborat de ARH.RUR Adela Gavrilas.

Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad. 170679; S=7400 mp, zona str.Borsului.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior ( PUZ aprobat cu HCL nr. 551/2013, PUZ aprobat cu HCL nr 492/2022 care prevede respectarea reglementarilor din PUZ aprobat cu HCL nr. 551/2013, exceptie limita de implantare si profilul transversal al drumului de acces) , UTR UEi;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: servicii generale grele echivalent (conform PUG ) cu activităţilor economice de tip terţiar;

– H max: regim de înălţime max. S(D)+P+3E;

– POT max = 60,0%; – CUT max = 1,2;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 18,0 din axul drumului de acces identificat cu nr. cad178086;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 4,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 9,0m

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de mejdii: min 1,0m fata de mejdia vestica, min 4,0m fata de mejdia estica, min 9,0m fata de mejdia posterioara;

– circulaţii şi accese: Accesul la amplasament se va realizeaza indirect din str.Calea Borşului, pe drumurile publice identificate cu nr. cad.178096 şi 178086 .

– echipare tehnico-edilitară: Conform PUZ aprobat cu HCL nr.552/2013, se prevede racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă, alimentarea cu apă din puţ forat pe parcelă, iar apele uzate colectate într-un bazin vidanjabil, cu obligativitatea racordării la reţelele edilitare odată cu extinderea acestora în zonă,

– Se propune construirea unei cladiri cu destinatia service auto in regim de inaltime P+Ep;

– POT propus = 15% ; – POT max = 60,0%;

– CUT propus = 0,16; – CUT max = 1,2

– Amplasarea cladirii si amenajarea incintei (platforme betonate, spatii verzi, parcari, cai de circulatie in incinta ) se vor realiza conform propunerii prezentate in plansa U.03 aferenta proiectului nr.178/2023 intocmit de catre arh.Gavrilas Adela; Noua cladire se va amplasa aliniata la cladirea existenta, fata de mejdia posterioara, retrasa la 1,0m fata de mejdia vestica (caz in care se va prevedea zid antifoc); Distanta intre cladiri pe parcela va fi de min 2,0m;

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (anexa 2); Se propun 8 locuri parcare pentru autoturisme, 8 locuri de parcare pentru autocamioane si 10 locuri pentru stationare biciclete;

– Spatii verzi amenajate: min 20,0% din suprafata terenului;

– La frontul drumului de acces se va amenaja o zona verde ce aliniament cu latimea de 4,5m si acces public nelimitat

– Se propune largirea drumului public identificat cu nr.cad. 178086, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 17,0m (8,5m din ax pe partea beneficiarilor), conform PUZ aprobat cu HCL nr 492/2022);

In perioada 15.06.2023-29.06.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 15.07.2023-24.07.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut