Planuri Urbanistice

mai 10, 2024

A N U N T privind PUD – Construire hala depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.174816, 174941, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei hale depozitare, str. Calea Borsului, nr.cad.174816, 174941, Oradea

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de AS Autostarter Parts SRL prin Csomortanyi Attila-Andras si elaborat de ARH. RUR Csomortanyi Adela.

Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad.174941 și nr.cad.174816 (S=2626,0mp),  str.Calea Borșului.

– Prevederi  P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Ei;

    – regim de construire: deschis;

    – funcţiuni predominante: activităţi economice cu caracter industrial;

    – H max:  pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-2S)+P+4E+R ;

    – POT max = 60,0%;      – CUT max = 1,2;

    – retragerea minimă faţă de aliniament: minim 45,0m din axul str.Calea Borsului

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 6,0m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare:  inaltimea cladirii, minim 6,0m

– Prevederi P.U.D. propuse:

    – retrageri faţă de mejdiilelaterale:  min 3,0m față de mejdia vestică, min 3,5m față de mejdia estică

    – retragere față de mejdia posterioară:  min 3,0m

    – circulaţii şi accese: accesul în incintă se va realiza  din drumul colector ce însoțește str.Calea Borșului (un singur acces autocomun  pentru ambele parcele).

    – echipare tehnico-edilitară: prin racordare la rețelele existente în zonă

– Pe terenul identificat cu nr.cad.174941 există corp C1 (sediu firmă) și corp C2 (depozit)

– Se propune,   construirea unui nou corp de clădire pe parcela identificată cu nr. cad.174816.

– Noul corp de clădire cu destinația hală depozitare) va avea un regim de înălțime P și va fi amplasat conform propunerii prezentate în planșa 3/U aferentă proiectului nr.75/2022 întocmit de către arh.Csomortanyi Adela (retras la min 45,0m din axul str.Calea Borșului, min 3,0m față de mejdia vestică, min 3,5m față de mejdia nordică, min 12,0m față de clădirea existentă);

– Cele doua parcele vor funcționa ca o singură incintă;

– In incinta se vor amenaja  locuri de parcare aferente functiunilor conform anexei 2 din RLU aferent PUG; Se propune amenajarea unui număr de 13 locuri de parcare pentru autoturisme și 2 locuri de parcare pentru autoutilitare

– Se propune amenajarea a 12 locuri pentru staționare biciclete

– Spații verzi  amenajate:  minim 20,0% din suprafata terenului (raportat la întreaga incintă);

In perioada 14.05.2024-28.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 14.06.2024-24.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut