Planuri Urbanistice

aprilie 15, 2022

A N U N T privind PUD- Construire hala logistica si cladire administrativa, str. Calea Borsului, nr.31, nr.cad.209190, Oradea

A N U N T

privind PUD- Construire hala logistica si cladire administrativa, str. Calea Borsului, nr.31, nr.cad.209190, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei hale logistice si cladire administrativa, str. Calea Borsului, nr.31, nr.cad.209190, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Construt Scut SRL, si elaborat de Arh. RUR Szotak Barna.

Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad.209190 (S=7599,0mp) si nr.cad.209191 (S=1855 mp), str.Soseaua Borsului.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Ei;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţi economice cu character industrial;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-2S)+P+4E+R ;

– POT max = 60,0%; – CUT max = 1,2;

– retragerea minimă faţă de aliniament: minim 45,0m din axul str.Calea Borsului

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii, minim 6,0m

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de mejdii: minim 2,0m fata de mejdia stanga, minim 6,0 m fata de mejdia dreapta, minim 6,0m fata de mejdia posterioara;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din drumul colector ce insoteste str.Calea Borsului.

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona;

– Se propune construirea a doua corpuri de cladire,

– regim de inaltime: P+2E (corpul C1 cu destinatia corp administrativ); P+Ep (corp C2 cu destinatia hala);

– POT propus = 30,0%; – POT max = 60,0%;

– CUT propus = 0,70; – CUT max = 1,2;

– Cladirile se vor amplasa conform propunerii prezentate in plansa U3: corpul C1 retras la 60 m din axul str.Calea Borsului, minim 2,0m fata de mejdia stanga, minim 9,0m fata de mejdia dreapta; Corpul C2 in frontul II al str.Calea Borsului, retras la minim 7,0m fata de mejdiile laterale si min 22 m fata de corpul C1;

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform anexei 2 din RLU afferent PUG; Se propun 22 locuri de parcare pentru autoturisme si 6 locuri de parcare pentru camioane

– Spatii verzi amenajate: minim 20,0% din suprafata terenului;

– Terenul identificat cu nr.cad.209191 se va alipi la nr.cad.209190;

In perioada 15.04.2022-04.05.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 20.05.2022-30.05.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut