Planuri Urbanistice

ianuarie 27, 2023

A N U N T privind PUD – Construire hala si imprejmuire, str.Coriolan Hora, nr.cad. 178847, nr.2A, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire hala si imprejmuire, str.Coriolan Hora, nr.cad. 178847, nr.2A, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei hale si imprejmuire, str.Coriolan Hora, nr.cad. 178847, nr.2A, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Barghen SRL si elaborat de ARH.RUR Szotak Barna. Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad. 178847; S=902 mp, str.Coriolan Hora.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R ;

– POT max = 40,0%; – CUT max = 2,2; pentru parcele comune

– retragerea minimă faţă de aliniament: se stabileste prin PUD;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii, minim 6,0m

Prevederi P.U.D. propuse:

– retragere de la aliniament : min 5,0m din de la aliniamentul nou al str.Coriolan Hora,;

– retrageri faţă de mejdii: 4,5m;

– circulaţii şi accese: – Accesul se va realiza din str.Corilan Hora.

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona

– Se propune construirea unei cladiri cu destinatia hala reparatii auto in regim de inaltime P-P+Ep;

– POT propus = 26,0%; POT max = 40,0%;

– CUT propus = 0,33; – CUT max = 2,2

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 (anexa 2);

– Spatii verzi amenajate: min 20,0% din suprafata terenului;

Accesul se va realize din str.Corilan Hora

– Se propune largirea str.Corilan Hora, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), conform PUG;

– terenul necesar dezvolatrii retelei stradale, va trece din proprietate privata in domeniul public;

– documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine documentatia cadastrala si documentul in baza caruia se va face transferul terenului destinat dezvoltarii retelei stradale, in proprietatea municipiului Oradea;

In perioada 30.01.2023-13.02.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 01.03.2023-10.03.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut