Planuri Urbanistice

iunie 02, 2021

A N U N T privind PUD – Construire imobil cu functiuni mixte, Str. Matei Corvin, nr.57, nr.cad.196055, Oradea

A N U N T

privind PUD Construire imobil cu functiuni mixte, Str. Matei Corvin, nr.57, nr.cad.196055, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil cu functiuni mixte, Str. Matei Corvin, nr.57, nr.cad.196055, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Ciuciui Adrian si elaborat de arh. Sime Diana.

Zona studiată în PUD:Parcela identificata cu nr.cad.196055, in suprafață de 540,0mp, situata pe str. Matei Corvin nr.57 in relație cu parcela identificata cu nr. cad.176597 cu suprafața de 324,0mp;

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR RrM2;

– regim de construire: spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral, organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise;

– funcțiuni predominante: funcțiuni mixte (servicii, comerț, birouri, locuire);

– H max: 12 m la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, 16 m la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras; Regimul maxim de înălțime (1-2S)+P+4+R;

– POT max = 60,0%;

– CUT max = 1,8;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: clădirile se vor dispune numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei;

Prevederi P.U.D. / P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: pe mejdia dreapta, la minim 1,3m fata de mejdia stângă, la nivelul parterului;

– retrageri minime faţă de limita posterioara: minim 35% din adâncimea parcelei;

– circulaţii şi accese: accesul se va realiza din str. Matei Corvin pe drumul public identificat cu nr.cad. 193996, continuat cu servitutea de trecere propusa prin planul de situație U/3;

– echipare tehnico-edilitară: prin record la rețelele existente in zona;

– se propune construire unui imobil cu funcțiune mixta (spatii comerciale, birouri, 2 apartamente),

– regim de înălțime P+E+M;

– POT maxim propus = 60,0%; CUT maxim propus = 1,8;

-retragere față de stradă: amplasare în aliniament la nivelul etajelor superioare, parter retras;

-retrageri fata de limitele laterale: pe mejdia dreaptă (SE), la minim 1,3m la nivelul parterului, respectiv 0,0m la nivelele superioare față de mejdia stângă (NV);

– retragere posterioară: minim 35% din adâncimea parcelei;

– în incintă se vor amenaja minim 10 locuri de parcare;

– spații verzi amenajate pe sol natural: minim 20%;

– accesul în incintă se realizează din str. Matei Corvin, pe drumul public identificat cu nr. cad. 193996, continuat cu servitutea de trecere propusa prin planul de situație U/3, pe terenul identificat cu nr. cad. 176597, obligație care se va înscrie în CF;

In perioada 02.06.2021-16.06.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 03.07.2021-12.07.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut