Planuri Urbanistice

aprilie 23, 2024

A N U N T privind PUD – Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, amenajari exterioare, imprejmuire teren, zona str. D.Cantemir-str.J.Jaures nr.cad.21753, Oradea

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Central City Apartaments SRL reprezentat prin Husasan Horia Razvan si elaborat de ARH. RUR Sime Diana.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad.217537 (provenit din alipirea imobilelor cu nr.cad.167918, 167921, 213653, 217271), in suprafata de 1260,0mp, situata pe str.Dimitrie Cantemir colt cu str. Jean Jaures; Amplasamentul a fost studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.431/2023; Conform PUZ aprobat, pentru terenurile cu nr.cad.213653, nr.topo 736/3, nr.topo 736/4, nr.cad.3430, nr.cad.3431: incadrarea in zona functionala M1 a terenurilor sau a terenului rezultat prin comasare; Mobilarea parcelelor se va reglementa prin documentații de urbanism ulterioare în baza unui aviz Arhitect Șef.

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

     – UTR M1 – conform PUZ aprobat cu HCL nr.431/2023;

  – Pentru M1 – 1200mp :

  – Regim maxim de înălțime:

  – pentru parcele comune: (1-3S/D)+P+7; 

  – pentru parcele de colț: (1-3S/D)+P+8;

  – POT max.: pentru parcele comune – 50%, pentru parcele de colț – 70%;

  – CUT max.: pentru parcele comune – 2,8, pentru parcele de colț – 3,3;

  – Retragere fata de strazi: min.5,0m fata de str.Dimitrie Cantemir, min.4,50m fata de str. Jean Jaurez, min.6,0m fata de str. Lugojului, la aliniament pe str.Biruintei;

  – Retrageri minime laterale: min 4.50m sau alipit la calcan (dacă există un calcan sau clădirea învecinată este amplasată la mai puțin de 2,0m față de mejdie);

  – Retragere spate: H/2 dar nu mai puțin de 6,0m;

    Prevederi P.U.D.propuse:

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: min.4,50m (asigurat H/2);

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.6,0m (asigurat H/2);

– circulaţii şi accese:  Accesul la amplasament se realizeaza pe str. Dimitrie Cantemir si str.Jean Jaurez;

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele de utilitati existente in zona. Alimentarea cu energie termica se va realiza prioritar in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea;

– Se propune construirea unui imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, amenajari exterioare, imprejmuire teren, conform proiect nr.4/2024 intocmit de catre SC GISPRO SRL – arh. Diana Sime;

– Nr.de apartamente propuse: 33;

– Nr.spatii comerciale la parter: 4;

– Regim de inaltime propus: S+P+5E, cu Hmax.propus =19,20m, Regim maxim de inaltime admis: (1-3S/D)+P+8;

– POT propus = 49,51%, POT max.admis = 70,0% (pentru parcela de colt); 

– CUT propus = 2,32, CUT max.admis = 3,3 (pentru parcela de colt);

– Cladirea se va amplasa retrasa la min.5,0m fata de str.Dimitrie Cantemir, retrasa la min.4,50m fata de str. Jean Jaurez, conform propunerii prezentate in plansa  A/2′- Reglementari urbanistice;

– Se vor amenaja in incinta:

  – min. 38 locuri de parcare (33 locuri de parcare pentru 33 apartamente + 5 locuri de parcare pentru cele 4 spatii comerciale);

  – spatii verzi organizate pe solul natural – min.15% din suprafata terenului (pentru parcela de colt);

  – platforma destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public; La autorizare se vor prezenta detalii cu privire la amenajarea platformei, racordul acesteia la rețele, realizarea accesului controlat;

– Nr. maxim de apartamente va fi determinat de asigurarea: tuturor locurilor de parcare/functiuni, conform PUG – Anexa 2, spatii verzi min.15% din suprafata terenului, respectare indici urbanistici;

– Fatadele se vor realiza conform propunerii din plansele A/8, A/9 si A/10;

– Accesul in incinta se va realiza atat din str. Dimitrie Cantemir cat si din str.Jean Jaurez;

In perioada 25.04.2024-15.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 31.05.2024-10.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut