Planuri Urbanistice

aprilie 23, 2024

A N U N T privind PUD – Construire imobil de locuinte colective cu spatii complementare la parter/birouri si imprejmuire, desfiintare constructii existente, str. Petru Rares, nr.6, nr.cad.211861, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unui imobil de locuinte colective cu spatii complementare la parter/birouri si imprejmuire, desfiintare constructii existente, str. Petru Rares, nr.6, nr.cad.211861, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Muller Eniko Catalina si Muller Erich Johann si elaborat de ARH. RUR Sime Diana.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.211861 (S=439,0 mp);

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR SZCP 01- 27 – Subzona Olosig – Est;

    – regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (se admit si tipologii în formă de U, C, T sau O);

    – funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

    – H max: P+E+M (Hmax – 8 m la cornisa şi Hmax total – 14m), pentru distante intre aliniamente mai mici de 10,0m);

    – POT max = 60,0% (parcele comune);  POT maxim = 75,0% (parcele de colt);

    – CUT max = 1,6;  (parcele comune);  CUT max = 2,0 (parcele de colt);

    – retragerea minimă faţă de aliniament:  in aliniament; Aliniamentul existent se conserva;

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5m.

    Prevederi P.U.D. propuse:

    – retrageri minime faţă de mejdiile laterale: fara retragere pe o adancime de 15,0m (lipire la calcane);

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.8,40m;

    – circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Petru Rares;

    – echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Construire imobil de locuinte colective cu spatii complementare la parter/birouri si imprejmuire, desfiintare constructii existente, conform proiect 23/2023, plansa U/3;

– Regim maxim de inaltime propus: P+E+M, cu Hmax.propus = 14m (de la nivelul trotuarului); Hmax.admis = 14m;  

– POT max.propus = 60%, CUT max.propus = 1,6;

– Numar de apartamente propuse: 7;

– Constructia se va amplasa la aliniamentul strazii Petru Rares, cu front inchis, retrasa la min.8,40m fata de mejdia posterioara, conform propunerii prezentate in plansa U/3 – Reglementari Urbanistice;

– Functiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului (catre spatiul public); Functiuni permise: functiuni tertiare conform PUG, Anexa 1;

– Se vor amenaja:

  – 8 locuri de parcaje in incinta (7 locuri de parcare pentru 7 apartamente si 1 locuri de parcare pentru spatiile complementare la parter);

  – spatii pentru parcare biciclete (9 locuri pentru biciclete amenajate in interiorul cladirii la nivelul parter);

  – spatii verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min.15% din suprafata terenului;

  – 1 loc pentru platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public (la parter), conditionat ca platforma gospodareasca sa fie izolata vizual si olfactiv de fluxul pietonal public;

– Accesul auto si pietonal in incinta, se va realiza din str. Petru Rares;

– Asigurarea utilitatilor:

– alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

– Conform HCL nr.137/2018 toate imobilele tip condomeniu nou construite trebuie racordate in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea.

– Asigurarea  energiei termice pentru obiectivul propus se poate face in ordine prioritara astfel:

1. conform  solutiei de racordare favorabile emise de S.A.C.E.T. Oradea,

2. in situatia unui aviz nefavorabil din partea SACET Oradea, pentru  bransarea obiectivului propus la reteaua de energie termica centralizata, se va putea asigura energia termica prin alte surse;

In perioada 25.04.2024-15.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 31.05.2024-10.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.  Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut