Planuri Urbanistice

mai 12, 2021

A N U N T privind PUD – Construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter, Str. Iuliu Maniu, nr.57, nr.cad. 207187, 207303, Oradea

A N U N T

privind PUDConstruire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter, Str. Iuliu Maniu, nr.57, nr.cad. 207187, 207303, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter, Str. Iuliu Maniu, nr.57, nr.cad. 207187, 207303, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Prieteni Construct S.R.L. reprezentat prin Soltan Ion si elaborat de arh. RUR Cretu Nicolae si arh. Baciu Gabriel.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.207187 si nr.cad.207303 (Stotala=817mp);

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01-2;

– regim de construire: modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U;

– funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individulae si colective);

– Regim de înălţime de P+2+M, cu Hmax.cornisa = 12m şi Hmax.coama = 17m, pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 10m;

– POT max = 60,0%; – CUT max = 1,6 – pentru parcele comune;

– retragerea minimă faţă de aliniament = in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale = acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retragerea minimă faţă de aliniament = fara retragere;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = fara retragere pe o adancime de aproximativ 6,50m dupa care urmeaza o retragere de min.H/2 din inaltimea constructiei;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.23,30m;

– circulaţii şi accese: accesul pietonal se va realiza din str. Iuliu Maniu;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter, conform proiect nr.89/2019 intocmit de catre arh. Cretu Nicolae;

– Regim maxim de inaltime propus: P+2E+M, cu Hmax.propus = 14,10m;

– POT propus = 36,45%, POT max.admis = 60%;

– CUT propus = 1,41, CUTmax.admis = 1,60;

– Numar de apartamente propuse: 10;

– Constructia se va amplasa la aliniamentul strazii Iuliu Maniu cu regim de inaltime P+2E+M, cu front inchis, conform propunerii prezentate in plansa 4/U – Reglementari Urbanistice:

– Functiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului; Functiuni permise: functiuni tertiare conform PUG, Anexa 1;

– Se vor amenaja in incinta:

– 12 locuri de parcaje, din care 10 locuri pentru 10 apartamente si 2 locuri pentru spatii comerciale; Din cele 12 locuri de parcare, 9 locuri vor fi amenajate pe sol (neacoperite) si 3 locuri de parcare pe zona parter (sub proiectia etajelor superioare);

– spatii verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min.15% din suprafata terenului;

– platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Accesul carosabil si pietonal se va realiza din str. Iuliu Maniu;

In perioada 12.05.2021-26.05.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 11.06.2021-22.06.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut