Planuri Urbanistice

martie 06, 2024

A N U N T privind PUD – Construire locuinta semicolectiva cu 2 unitati locative si imprejmuire, str. Calarasilor, nr.12, nr.cad.158262, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei locuinte semicolective cu 2 unitati locative si imprejmuire, str. Calarasilor, nr.12, nr.cad.158262, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de NED Akcent Home SRL si elaborat de ARH.RUR Sime Diana.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.158262 (S=428,0 mp);

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01- 9 – Subzona str. Calarasilor;

    – regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (se admit si tipologii în formă de U, C, T sau O);

    – funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

    – H max: 8m la cornisa şi Hmax total = 14m, regim maxim de inaltime P+E+M, pentru distante intre aliniamente mai mici de 10,0m);

    – POT max = 60,0% (parcele comune);  POT maxim = 75,0% (parcele de colt);

    – CUT max = 1,6;  (parcele comune);  CUT max = 2,0 (parcele de colt);

    – retragerea minimă faţă de aliniament:  in aliniament; Aliniamentul existent se conserva;

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5m.

    Prevederi P.U.D. propuse:

    – retrageri minime faţă de mejdiile laterale: cu front inchis (este prevazut si curte de lumina);

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.11,0m;

    – circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Calarasilor;

    – echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune desființarea corpului C1 existent și construire locuinta semicolectiva cu 2 unitati locative (cu terasa circulabila pe zona parter) si imprejmuire, conform proiectului nr.07/2023 întocmit de catre urbanist Sime Diana si arh. Pop Adrian-Radu;

– Conform ” Studiului Istoric ” elaborat de SC RESTITUTOR PRO SRL – arh. Emodi Tamas, specifica urmatoarele:” Clădirea care ocupă parcela studiată apare în studiul de fundamentare a PUG Oradea ca avănd valoare ambientală; O analiză mai aprofundată a arhitecturii precum și datarea in jurul anului 1958 a ei permit intervenții de reconstruire sau chiar demolare a clădirii, aceasta neavând valențe care să reclame conservarea in forma actuală.”

– Regim de inaltime propus: Sp+P+E+M, cu incadrare in Hmax – 8 m la cornisa şi Hmax total – 14m;

– POT propus  = 48,46%,  POT max = 60%, – CUT propus  = 1,39;   CUT maxim = 1,6;

– Clădirea se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa A.04: la aliniament, în front continuu (închis) pe o adancime de max.15m, dupa care urmeaza o retragere de min.4,0m fata de mejdiile laterale, retragere spate de min.11,0m, conform propunerii prezentate in plansa A.04 – Reglementari Urbanistice;

– Nr.apartamente propuse: 2;

– Se va amenaja minim un loc de parcare/unitate de locuit în incintă sau incorporat in clădire;

– Fațadele se vor realiza conform propunerii din plansele A05 si A06, cu respectarea avizului nr. 383/U/24.11.2023 al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale – Directia Judeteana pentru Cultura Bihor;

– Accesul la parcela se va realiza din strada publica existenta;

– Se propune largirea strazii publice existente, in dreptul amplasamentului studiat, conform propunerii din plansa A05;

In perioada 08.03.2024-22.03.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 07.04.2024-17.04.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut