Planuri Urbanistice

decembrie 12, 2023

A N U N T privind PUD-Construire locuinta, str.Dinicu Golescu, nr.34, Oradea

A N U N T

privind PUD-Construire locuinta, str.Dinicu Golescu, nr.34, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei locuinte, str.Dinicu Golescu, nr.34, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Vlad Vaipan si elaborat de ARH.RUR Popel Daniel.

Zona studiata:Parcela identificata cu nr. cad. 4789, in suprafata de 400mp, situata pe str. Dinicu Golescu nr. 34;.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR LiL;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire;

– H max = 6,5 m la cornișă, 10,5 la coama; trei niveluri supraterane: (S)+P+1+M/R);

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament = În situaţiile cu alinieri variabile, alinierea clădirilor se va stabili in baza unui studiu mai amplu al țesutului urban existent pe frontul adiacent si cel opus;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = minim 3 m in cazul in care clădirea învecinată e situată la o distanţă mai mică de 2,00 m si minim 2,0m in cazul in care clădirea învecinată e situată la o distanţă mai mare de 2,0;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 6 m;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de mejdii = min. 3,0m față de mejdia nordică, minim 1m față de mejdia estică, minim 0,6m față de mejdia vestică, respectiv minim 6m față de mejdia sudică;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiză din str. Dinicu Golescu;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racord la retelele edilitare (electricitate, apa, canalizare) existente in zona;

Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

1. construire casa,

– retrageri minime faţă de mejdii = min. 3,0m față de mejdia nordică, minim 1m față de mejdia esticâ, minim 0,6m față de mejdia vestică, respectiv minim 6m față de mejdia sudică;

– regim de înălțime propus: P+E

– POT propus=27,5%, CUT propus=0,56;

– Se va amenaja minim un loc de parcare în incintă și/sau încorporat în clădire;

– spații verzi- minim 25%;

2. Reglementarea străzilor Făgetului și Dinicu Golescu la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor)

– terenul necesar lărgirii străzilor va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea

– documentația ce va fi supusa aprobării consiliului local va conține documentația cadastrala privind dezmembrarea terenului necesar lărgirii străzii documentul in baza căruia se va face transferul acestuia, din proprietate privata in proprietatea publica a municipiului Oradea;

– circulații şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Dinicu Golescu;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racord la rețelele edilitare (electricitate, apa, canalizare) existente in zona;

In perioada 15.12.2023-05.01.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 22.01.2024-01.02.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut