Planuri Urbanistice

mai 25, 2022

A N U N T privind PUD- Construire locuinta unifamiliala S+P+1, filigorie, piscina, amenajare zona de joaca, montare panouri fotovoltaice si imprejmuire teren, str. Colinelor, nr. cad.179822, Oradea

A N U N T

privind PUD- Construire locuinta unifamiliala S+P+1, filigorie, piscina, amenajare zona de joaca, montare panouri fotovoltaice si imprejmuire teren, str. Colinelor, nr. cad.179822, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei locuinte unifamiliale S+P+1, filigorie, piscina, amenajare zona de joaca, montare panouri fotovoltaice si imprejmuire teren, str. Colinelor, nr. cad.179822, Oradea

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Gligor Minadora-Rozalia, si elaborat de Arh. RUR Popa Silviu si arh. Ghilea Ionut.

Zona studiată în PUD: Teren cu suprafata de 1200,0mp, delimitat de str.Colinelor, in rest de terenuri aflate in proprietate privata

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

– UTR LiL;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire;

– H max = trei niveluri supraterane: S+P+E+M/R sau D+P+M/R cu Hmax.coama/atic = 12,0m;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea minimă faţă de aliniament = În situaţiile cu alinieri variabile, alinierea cladirilor se va stabili in baza unui studiu mai amplu al tesutului urban existent pe frontul adiacent si cel opus;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = minim 3m in cazul in care clădirea învecinată e situată la o distanţă mai mică de 2,00 m si minim 2,0m in cazul in care clădirea învecinată e situată la o distanţă mai mare de 2,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = cu o distanţă minimă egală cu înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 6 m;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = min. 2,0m fata de mejdiile laterale;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.55,40m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Colinelor;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racord la retelele edilitare (electricitate, apa, canalizare) existente in zona;

– Construire locuinta unifamiliala, filigorie, piscina, amenajare zona de joaca, montare panouri fotovoltaice si imprejmuire teren, conform proiect nr.24/2021 intocmit de catre arh. Popa Silviu;

– Regim de inaltime propus: S+P+1, cu Hmax.= 12,0m;

– POT propus = 13,14%, POT max.= 35,0%; CUT propus = 0,24, CUT max.admis = 0,9;

– Limita de implantare gard: 6,0m din axul strazii Colinelor;

– Casa se va amplasa retrasa la min.6,0m de la noul aliniament (min.12,0m din axul strazii), retrasa la min.2,0m fata de mejdiile laterale, respectiv la min.55,40m fata de mejdia posterioara, conform propunerii prezentate in plansa 2U/A – Reglementari Urbanistice;

– Filigoria si piscina se vor amplasa la 0,60m fata de mejdiile laterale, cu respectare cod civil;

– Se va amenaja minim un loc de parcare in incinta sau incorporat in cladire si platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Accesul in incinta se va realiza din str.Colinelor;

– Se propune largirea str. Colinelor, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea;

In perioada 26.05.2022-10.06.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 28.06.2022-07.07.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut