Planuri Urbanistice

februarie 01, 2024

A N U N T privind PUD – Construire locuinte colective S+P+E+R si spatiu cu acces public la parter partial, demolare constructie existenta, imprejmuire teren, str. Crizantemelor, nr.2, nr.cad.209270, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii de locuinte colective S+P+E+R si spatiu cu acces public la parter partial, demolare constructie existenta, imprejmuire teren, str. Crizantemelor, nr.2, nr.cad.209270, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Premium David Constructii SRL si elaborat de ARH.RUR Sim Rodica.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.209270 (S=794,0 mp).

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR SZCP 01 23 – Subzona str.Magnoliei-Rozmarinului;

    – regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L”, I, O sau U);

    – funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

    – H max: intre  P+E+M (Hmax – 8 m la cornisa şi Hmax total – 14m), pentru distante intre aliniamente mai mici de 10,0m) si P+2E+M (Hmax – 12m la cornisa şi Hmax total – 17m) pentru distante intre aliniamente mai mari de 10,0m);

    – POT max = 60,0% (parcele comune);  POT maxim = 75,0% (parcele de colt);

    – CUT max = 1,6;  (parcele comune);  CUT max = 2,0 (parcele de colt);

    – retragerea minimă faţă de aliniament:  in aliniament; Aliniamentul existent se conserva;

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5m.

    Prevederi P.U.D. propuse:

    – retrageri minime faţă de mejdiile laterale: pana pe mejdia dreapta (lipire la calcan), retrasa la min.4,50m fata de mejdia stanga;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: pana pe mejdia posterioara;

    – circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Crizantemelor;

    – echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Construire imobil de locuinte colective si spatiu cu acces public la parter partial, demolare constructie existenta, imprejmuire teren, conform proiect 126/2023, plansa U.03;

– Regim maxim de inaltime propus: S+P+E+R spre strada, iar S+P+E spre mejdia posterioara;

– Inaltimea maxima admisa a cladirii, masurata la aticul ultimului nivel va fi de 14,0m (nu se vor lua in calculul inaltimile caselor de scara, a echipamentelor tehnice), Hmax.admis = 14m;  

– POT max.propus = 60%, CUT max.propus = 1,6;

– Numar de apartamente propuse: 10;

– Constructia se va amplasa la aliniamentul strazii Crizantemelor, pana pe mejdia dreapta (lipire la calcan), retrasa la min.4,50m fata de mejdia stanga respectiv pana pe mejdia posterioara, conform propunerii prezentate in plansa U03 – Reglementari Urbanistice;

– Clădirea propusă va avea acoperiș tip terasă necirculabilă generala si o portiune de terasa circulabila la nivelul etajului retras, aceasta fiind retrasa fata de limita de proprietate posterioara cu o distanta de aproximativ 3,40m;

– Amplasarea la limita posterioara rezulta in urma dezvoltarii constructiei de-a lungul laturi estice, in forma de „L”, fiind conditionata de lungimea calcanului vecin existent pe aceasta latura (calcan existent pe toata adancimea parcelei studiate);

– Se vor amenaja:

  – 12 locuri de parcaje in subsol (10 locuri de parcare pentru 10 apartamente si 2 locuri de parcare pentru spatiile cu acces public);

  – 10 locuri pentru biciclete (amenajate in interiorul cladirii la nivelul holului de acces);

  – spatii verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min.15% din suprafata terenului;

  – platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public (la parter);

– Accesul auto si pietonal in incinta, se va realiza din str. Crizantemelor;

Modernizarea Circulatiei

– Organizarea circulaţiei în zona studiată se fundamentează pe caracteristicile traficului actual şi de perspectivă.

– In documentatia de fata, s-au prezentat 6 scenarii pentru largirea si continuarea str. Crizantemelor pentru a se putea realiza racordul cu str.Magnoliei (in unele scenarii racord si cu str. Pacii);

– Varianta definitiva pentru continuarea/constituirea str. Crizantemelor va fi stabilit printr-o alta documentatie de urbanism;

– Asigurarea utilitatilor:

– alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

– Conform HCL nr.137/2018 toate imobilele tip condomeniu nou construite trebuie racordate in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea.

– Asigurarea  energiei termice pentru obiectivul propus se poate face in ordine prioritara astfel:

1. conform  solutiei de racordare favorabile emise de S.A.C.E.T. Oradea,

2. in situatia unui aviz nefavorabil din partea SACET Oradea, pentru  bransarea obiectivului propus la reteaua de energie termica centralizata, se va putea asigura energia termica prin alte surse;                                      In perioada 02.02.2024-17.02.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 05.03.2024-14.03.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

           Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut