Planuri Urbanistice

martie 07, 2022

A N U N T privind PUD- Construire locuinte, str. Macului, nr.cad.208077, 208078, 208079, Oradea

A N U N T

privind PUD- Construire locuinte, str. Macului, nr.cad.208077, 208078, 208079, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unor locuinte, str. Macului, nr.cad.208077, 208078, 208079, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de TRE STELLE SHOES SRL reprezentat prin MURESAN CRISTINA si elaborat de arh. RUR Otelea Lavivia Elena.

Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad.208077, 208078, 208079, in suprafata totala de 1884,0mp, situate in zona str.Macului.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Liu ; Terenul a facut parte din PUZ aprobat cu HCL nr.48/2010 care a produs efecte juridice in ceea ce priveste Circulartia terenujrilor dar nu si in ceea ce priveste functiune (locuinte colective), motiv pentru care se nor amplica reglementarile specifice UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte;

– Regim de inaltime admis: S+P+E+M/R, D+P+E/M;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: min 3,0m de la aliniamentul drumului de acces;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: minim 3,0m;

– Prevederi P.U.D.propuse:

– retrageri faţă de mejdii: minim 3,0m fata de mejdiile laterale, minim 6,0m fata de mejdia posterioara;

– circulaţii şi accese: accesul la parcele se realizeaza indirect din str.Macului pe un drum public constituit prin HCL nr.1174/2004 si largit in dreptul amplasamentului studiat conform HCL nr.167/2010, la profil transversal de 11,0m;

– echipare tehnico-edilitară: racord la retelele edilitare existente pe str.Macului prin extinderea acestora;

– Se propune mobilarea celor 3 parcele studiate astfel:

– pe parcela cu nr.cad.208077: – imobil cu 2 unitati locative; – Regim de inaltime P+E; POT max = 35%; CUT max = 0,9;

– pe parceLele cu nr.cad.208078, 208079: – Regim de inaltime P; – POT propus = 33,5%; POT max = 35%; CUT propus = 0,33; CUT max = 0,9;

– Zonele de implantare ale cladirilor pe parcele sunt figurate in plansa U04;

– se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit.

In perioada 09.03.2022-23.03.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 08.04.2022-17.04.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut