Planuri Urbanistice

iulie 26, 2023

A N U N T privind PUD-Construire sala multifuncțională, str.Calea Clujului, nr.139, Oradea

A N U N T

privind PUD-Construire sala multifuncțională, str.Calea Clujului, nr.139, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei sali multifuncționale, str.Calea Clujului, nr.139, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Parohia Ortodoxa Romana Oradea Velenta II si elaborat de ARH.RUR Raluca Covacescu si Arh.RUR Anca Popa-Bucurean.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad.209230 (S=918,0mp),str.Calea Clujului nr. 139.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

UTR: Is;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: zonă de instituții și servicii constituite în ansambluri independente, lăcaș de cult (Parohia Ortodoxă Română Oradea-Velența II);

– H max: 18,0m;

– POT max = 60,0% (pentru parcele comune);

– CUT max = 2,8 (pentru parcele comune);

– retragerea minimă faţă de aliniament; stabilite prin PUD/PUZ, în funcţie de contextul urban;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m;

Prevederi P.U.D propuse:

– retrageri faţă de mejdii: intre mejdiile terenului care a generat PUD-ul);

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se realizează din Calea Clujului (acces existent)

– echipare tehnico-edilitară: parcela este racordata la retelele edilitare existente in zona;

– Se propune construire sală multifuncțională, grupuri sanitare, anexe și antreu acoperit la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Velența II, – POT propus = 53%; CUT propus = 0,71;

– Volumetria clădirii este prezentata in planșele A04-A05.

In perioada 27.07.2023-10.08.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 27.08.2023-05.09.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut