Planuri Urbanistice

iunie 18, 2021

A N U N T privind PUD – Construiré service auto si imprejmuire teren, Str. Nojoridului, nr.171A, nr.cad.202735, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construiré service auto si imprejmuire teren, Str. Nojoridului, nr.171A, nr.cad.202735, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru Construiré service auto si imprejmuire teren, Str. Nojoridului, nr.171A, nr.cad.202735, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Cidan SRL si elaborat de arh. RUR Cretu Nicolae si arh. Radu Urda.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.202735 (S=2396,0mp), str.Nojuridului

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R ;

– POT max = 40,0%; – CUT max = 2,2; pentru parcele comune

– POT max = 50,0%; – CUT max = 2,8; pentru parcele de colt

– retragerea minimă faţă de aliniament: se stabileste prin PUD; Aliniamentul existent se va conserva

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii, minim 6,0m

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de mejdii: 4,5m;

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se va realiza din str.Nojoridului;

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona.

– Se propune construirea unui corp de cladire in regim de inaltime P – P+2E, cu destinatia service auto si sediu administrativ, conform proiectului nr.83/2020;

– Amplasarea cladirii pe parcela si amenajarea incintei (locuri de parcare, spatii verzi, plaforme betonate cai de circulatie…) se vor realiza conform propuneerii prezentate in plansa U06;

– POT propus = 27,2%; POT maxim = 40,0%;

– CUT propus = 0,46; CUT maxim = 2,2;

– Spatii verzi amenajate: minim 20,0% din suprafata terenului;

In perioada 18.06.2021-04.07.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 20.07.2021-29.07.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut