Planuri Urbanistice

aprilie 08, 2021

A N U N T privind PUD – Construire showroom anvelope si componente electronice, imprejmuire teren, Str. Matei Corvin, nr. cad.208697, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire showroom anvelope si componente electronice, imprejmuire teren, Str. Matei Corvin, nr. cad.208697, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unui showroom de anvelope si componente electronice, imprejmuire teren, Str. Matei Corvin, nr. cad.208697, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC Globalcar SRL si elaborat de arh. Tivadar Daniel.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad.208697 (provenit din alipirea nr.cad.186523, 205442, 206669), in suprafata de 2528,0mp, situata pe str.Matei Corvin;

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR RrM2;

– regim de construire: Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise;

– funcţiuni predominante: functiuni mixte (servicii, comert, locuire…);

– H max: 12 m la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, 16 m la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras; Regimul maxim de înălţime (1-2S)+P+4+R;

– POT max = 60,0%; – CUT max = 1,8;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: clădirile se vor dispune numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei;

– Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: variabil intre 0 – 1,5m ;

– retrageri minime faţă de limita posterioara: clădirile se vor dispune numai în interiorul fâşiei de teren adiacente aliniamentului str.Matei Corvin (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei;

– circulaţii şi accese: Accesul se va realiza din str.Matei Corvin

– echipare tehnico-edilitară: prin record la retelele existente in zona.

– In incinta formata prin alipirea nr.cad.186523, 205442 si 206669 exista o cladire in regim de inaltime P+E cu destinatia service auto, spalatorie auto si birouri, functiune inscrisa in CF inainte de aprobarea noului PUG);

– Se propune amplasarea unui corp de cladire nou, in regim de inaltime P, cu destinatia showroom anvelope si componente electronice (functiune admisa in UTR RrM2);

– POT propus = 28,50%; POT max = 60%; CUT propus = 0,54; CUT max = 1,8

– Amplasarea cladirii se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 03/A: la aliniamentul str.Matei Corvin, pe mejdia stanga (cu retragere variabila 0-1,5m);

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunilor conform prevederilor cuprinse in anexa 2 din RLU aferent PUG;

– Parcela studiata are front si la str.Plugului; Se propune largirea str.Plugului,in dreptul apmlasamentului studiat, la profil de 9,0m (4,5 m din ax pe partea beneficiarilor) si trecerea terenului necesar largirii strazii din proprietate privata in domeniul public;

– documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine:

-documentul in baza caruia se va face transferul terenului destinat dezvoltarii retelei stradale, in proprietatea municipiului Oradea

– o propunere de volumetrie cu fatada comerciala (vitrata) catre str.Matei Corvin .

In perioada 08.04.2021-22.04.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 12.05.2021-21.05.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut