Planuri Urbanistice

aprilie 08, 2024

A N U N T privind PUD – Construire spalatorie auto de tip self service si service auto camioane, str. Matei Corvin, nr. 1G, nr.1B;   nr.cad.206527, 2170, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei spalatorie auto de tip self service si service auto camioane, str. Matei Corvin, nr. 1G, nr.1B,   nr.cad.206527, 2170, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Trans Oil SRL si elaborat de ARH.RUR Makar Julia. Zona studiată în PUD: terenul identificat cu nr.cad.206527 (S= 2969,0mp) si nr.cad.2170 (S= 7351,0mp), delimitat de str. Matei Corvin, str.Cardinal Alexandru Todea, in rest de terenuri aflate in proprietate private.

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR Et;

  – regim de construire: deschis;

  – funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

  – H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R;

  – POT max = 40,0%;  – CUT max = 2,2; pentru parcele comune;

  – POT max = 50,0%;  – CUT max = 2,8; pentru parcele de colt;

  – retragerea minimă faţă de aliniament: se stabileste prin PUD;

  – retrageri minime faţă de limitele laterale: minim jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 4,50m;

  – retragere faţă de limita posterioară: In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20,0m, amplasarea cladirilor se va studia prin PUD;

  Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

  – retrageri minime faţă de limitele laterale: min.4,5m fata de mejdiile laterale;

  – retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.37,0m;

  – circulaţii şi accese: accesul la parcela se realizează din str. Matei Corvin;

  – echipare tehnico-edilitară: se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune construire spalatorie auto de tip self service (4 boxe, un spatiu tehnic si 3 aspiratoare) pe terenul cu nr.cad.206527 si construire service auto camioane cu regim de inaltime parter, pe terenul cu nr.cad.2170, conform propunerii din plansa 3/U;

– POT propus = 9,27%, CUT propus = 0,12 – (calculat pe terenul cu nr.cad.2170);

– POT propus = 4,37%, CUT propus = 0,04 – (calculat pe terenul cu nr.cad.206527);

– POT propus incinta = 6,41%,  CUT propus incinta = 0,10;

– POT max.admis = 50,0%,  CUT max.admis = 2,8 – pentru parcele de colt;

– Constructiile se vor amplasa conform propunerii din plansa 3/U;

– Se va amenaja in incinta locuri de parcare si spatiu verde min.20% din suprafata totala a parcelei;

– Accesul in/din incinta se va realiza din str. Matei Corvin;

In perioada 10.04.2024-24.04.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 16.05.2024-27.05.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.  Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut