Planuri Urbanistice

aprilie 10, 2023

A N U N T privind PUD – Construire unitate mica de productie cu desfacere directa, str. Nufarului, nr.cadastral 205311, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire unitate mica de productie cu desfacere directa, str. Nufarului, nr.cadastral 205311, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii unei unitati de mica de productie cu desfacere directa, str. Nufarului, nr.cadastral 205311, Oradea

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de S.C. GI & KO Impex S.R.L. si elaborat de ARH.RUR Raluca Covacescu si Arh.RUR Anca Popa-Bucurean.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.205311(S=1782,0mp), str.Nufarului; Amplasamentul se afla in zona de studiu al PUZ-ului aprobat cu HCL nr.488/2010, PUZ prin care zona functionala a fost schimbata in zona comerciala si prestari servicii, zona functionala care se poate asimila cu UTR Et conform PUG aprobat; Avand in vedere ca nu au fost stabilite reglementari pentru mobilarea parcelelor din zona studiata (exceptie facand terenul care a generat PUZ-ul), era necesar elaborarea unei documentatii de urbanism de tip PUD.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: activităţilor economice de tip terţiar;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R ;

– POT max = 50,0%; – CUT max = 1,0 – conform PUZ aprobat cu HCL nr.488/2010;

– retragerea minimă faţă de aliniament: se stabileste prin PUD; Aliniamentul existent se va conserva

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii, minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii, minim 6,0m;

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de mejdii: min.3,0m;

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se va realiza din str.Nufarului pe terenul cu nr.cad.179355, 185745 si 155602 (cu obtinerea unui drept de servitute cu piciorul si auto in favoarea terenului studiat);

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente in zona.

– Se propune construire unitate mica de productie cu desfacere directa, – Regim de inaltime propus: P+2E;

– POT max = 50,0%; – CUT max = 1,0 – conform PUZ aprobat cu HCL nr.488/2010;

– Amplasarea cladirii se va realiza retrasa la min.6,0m fata de mejdia sudica, retrasa la min.3,0m fata de mejdiile est, vest si nord, conform propunerii prezentate in plansele U03 si U05;

– Se vor asigura locuri de parcare si zone verzi aferent fiecarei functiuni, conform reglementarilor urbanistice aprobate prin HCL 501/2016;

– Fatada se va realiza conform propunerii din plansele U05, 05A;

– Accesul la amplasament se va realiza din str.Nufarului pe terenul cu nr.cad.179355, 185745 si 155602 (cu obtinerea unui drept de servitute cu piciorul si auto in favoarea terenului studiat);

– Platformele pentru depozitarea deseurilor menajere vor fi amplasate la subsol;

In perioada 10.04.2023-28.04.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 15.05.2023-24.05.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut