Planuri Urbanistice

mai 31, 2022

A N U N T privind PUD- Demolare constructie existenta, construire doua unitati locative, construire anexa si imprejmuire teren, str. Aviatorilor, nr.47, Oradea

A N U N T

privind PUD- Demolare constructie existenta, construire doua unitati locative, construire anexa si imprejmuire teren, str. Aviatorilor, nr.47, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea demolarii constructiei existente, construire doua unitati locative, construire anexa si imprejmuire teren, str. Aviatorilor, nr.47, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Nemes Traian Alin, Nemes Eleonora Alina, Sas Florian, Sas Edith, si elaborat de Arh. RUR Parvulet Mihai.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.210912(S=993,0mp).

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte;

– Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, P+E+M/R, cu Hmax.=12m;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: min.3m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: min.3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: min.6,0m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale: corp C1: retrasa la min.0,80m fata de mejdia stanga si retrasa la min.5,80m fata de mejdia dreapta; corp C2: retrasa la min.2,60m fata de mejdia stanga respectiv retrasa la min.0,80m fata de mejdia dreapta;

– retragere faţă de limita posterioara: minim 2,0m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Aviatorilor;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune demolarea constructiei existente, construire doua unitati locative izolate (corp C1 si corp C2), construire anexa parter si imprejmuire teren, conform proiectului nr.73/2021 intocmit de catre arh. Mihai Parvulet;

– Regim de inaltime propus: P+E pentru corp C1 si parter pentru corp C2;

– POT propus = 30,61%, POT max. = 35%; CUT propus = 0,43, CUT max.= 0,9;

– Constructiile se vor amplasa conform propunerii prezentate in plansa U04:

– corp C1(P+E): retrasa la min.5,0m de la aliniamentul str.Aviatorilor, retrasa la min.0,80m fata de mejdia stanga, retrasa la min.5,80m fata de mejdia dreapta;

– corp C2(P): retrasa la min.2,50m fata de mejdia stanga, retrasa la min.0,80m fata de mejdia dreapta respectiv retrasa la min.2,0m fata de mejdia posterioara;

– anexa(P): retrasa la 0,60m fata de mejdia stanga, retrasa la min.13,0 fata de mejdia dreapta respectiv la min.13,0m fata de mejdia posterioara;

– Se va amenaja in incinta: min.1 loc de parcare/unitate de locuit si spatii verzi organizate pe solul natural respectiv platformă destinata colectării deşeurilor menajere, accesibila din spaţiul public;

– Accesul (1 acces pietonal si 1 acces auto) se va realiza din str. Aviatorilor;

– Se vor respecta prevederile codului civil referitor la vederi si la scurgerea apelor pluviale spre mejdii vecine.

In perioada 31.05.2022-17.06.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 04.07.2022-13.07.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut