Planuri Urbanistice

martie 07, 2023

A N U N T privind PUD- Demolare constructie existenta si construire locuinta, organizare de santier si amenajare incinta provizirie, str. Nicolae Jiga, nr.31, ap.10, Oradea

A N U N T

privind PUD- Demolare constructie existenta si construire locuinta, organizare de santier si amenajare incinta provizirie, str. Nicolae Jiga, nr.31, ap.10, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea demolarii constructiei existente si construire locuinta, organizare de santier si amenajare incinta provizirie, str. Nicolae Jiga, nr.31, ap.10, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Ciurez (Marita) Alexandrina-Cezi si elaborat de ARH.RUR Popa Silviu si Arh. Ghilea Ionut.

Zona studiată în PUD: Terenul identificat cu nr.topo 1036-1037-10, situat in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, UTR ZCP 01 Subzona Olosig -Vest, Unitatea Functional-Morfologica Operationala mixtă -RrM-II, (S acte=545 mp, S masurată=555mp).

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior: – UTR SZCP 01_20- Subzona Olosig- Vest respectiv prin PUZCP-M-III (SCP Olosig Central);

– Structură funcţional-morfologică operațională mixtă : locuințe, funcțiuni complementare, etc.;

– Indicatori urbanistici obligatorii (conform PUZ CP aprobat cu HCL nr.1008/2021)

– POT maxim pentru parcelele din M-III= 40,0% ;- CUT maxim = 1,2; (la parcelele M-III din zona centrală)

– Regimul de înălţime maxim admis: Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă;

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: situație existenta care nu se modifica;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: pe mejdia posterioara (situație existenta care nu se modifica);

– circulații şi accese: accesul in incinta se realizează din str. N.Jiga;

– echipare tehnico-edilitară: imobilul este racordat la rețelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica);

– Se propune desființare ap.10 și boxa aferentă acestuia și construirea strict în limita suprafeței construite actuale (dovedită cu acte), a unui corp de clădire, în frontul II, care se va alipi celui existent, cu funcțiunea de locuință, conform proiect nr. 13/2022 întocmit de arh. Popa Silviu-Adrian, planșe aferente 02/A, 2U/A÷4U/A, 6U/A, 7U/A;

– regim de înălțime propus = P+E

– POT existent=51,2%, POT propus=50% (după demolarea anexelor din incintă, edificate fără acte)

– CUT propus = 0,51

– Se prezinta o posibilitate de dezvoltare pe verticala a tuturor apartamentelor din curte (mansardă in pod cu sau fără modificarea volumetriei înspre curte;

– se propune amenajarea de 18 locuri de parcare în incintă;

-spații verzi: conform RLU- pe ansamblul unei parcele, spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din suprafața totală şi vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul Verde). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil). Se interzice sigilarea prin asfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de dale. Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor autorizate.

In perioada 08.03.2023-22.03.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 07.04.2023-20.04.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut