Planuri Urbanistice

aprilie 25, 2024

A N U N T privind PUD-Demolare constructii existente si construire cladire de birouri P+2E+R, imprejmuire si bariere acces, nr.cad.155129, str. Horea, nr. 31, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea demolarii constructiilor existente si construire cladire de birouri P+2E+R, imprejmuire si bariere acces, nr.cad.155129, str. Horea, nr. 31, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Atom Media SRL prin Bocancios George si elaborat de ARH. RUR Antonina Buruiana si arh. Ghilea Ionut.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.155129, S=299,0 mp  (măs. 301 mp);

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR M2;

    – regim de construire: inchis;

    – funcţiuni predominante: funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltate în lungul principalelor artere de circulaţie ale municipiului;

    – H max: 12 m la cornişă, iar înălţimea totală nu va depăşi  16 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+2+M/R;

    – POT max = 60,0%;    – CUT max = 1,8  (parcelă comună)

    – retragerea minimă faţă de aliniament: în aliniament, în front continuu (închis); Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se vor reglementa prin PUD

    – retrageri minime faţă de limitele laterale si posterioare: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament ;  Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Prin excepţie, în situaţiile în care organizarea spaţială / situaţia existentă impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile faţă de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 3 m

– Prevederi P.U.D propuse:

    – retrageri minime faţă de mejdii: pe mejdia nord-vestică,  minim 3,0m față  de mejdia sud-estică, min 5,5m față de mejdia sud-vestică;

– Circulaţii şi accese: Accesul auto  în incintă se va realiza din str. Horea;

– Echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apă, canalizarea si alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la retelele existente in zonă;

– se propune desființarea  clădirilor existente și construirea unei clădiri de birouri cu  parter comercial,

–   regim maxim de inaltime P+2E+R

–   POT propus = 57,0%;  – POT max = 60,0%;   

–   CUT max propus = 1,66;  – CUT max = 1,8 

– Amplasarea clădirii și amenajarea incintei  (căi de circulatie, spații verzi, locuri de parcare… )  se va realiza conform propunerii  prezentate in plansa 2U/A (varianta 1):

– locuri de parcare: 4 locuri  la nivelul solului

– spatii verzi: minim 20% din suprafata parcelei

– Documentatia ce va fi supusă aprobarii Consiliului Local va cuprinde  plan de amplasament/plan situatie vizat OCPI actualizat (nu mai vechi de 30 zile);

In perioada 29.04.2024-20.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 06.06.2024-15.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut