Planuri Urbanistice

aprilie 15, 2024

A N U N T privind PUD – Desființare corp C1 și construire imobil de locuințe colective cu parter comercial, str. Calea Clujului, nr.cad.164298, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea desființarii corpului C1 și construire imobil de locuințe colective cu parter comercial, str. Calea Clujului, nr.cad.164298, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC Divasmar Invest Construct SRL prin Diaconescu Constantin Cristian si elaborat de ARH.RUR Sime Diana si arh. Pop Adrian Radu.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.204682 avand suprafata de 1.439,0mp.

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR M2;

    – regim de construire: inchis;

    – funcţiuni predominante: funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltate în lungul principalelor artere de circulaţie ale municipiului;

    – H max: 12 m la cornişă, iar înălţimea totală nu va depăşi  16 m, respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+2+M/R;

    – POT max = 60,0%;    – CUT max = 1,8  (parcela comuna)

    – retragerea minimă faţă de aliniament: în aliniament, în front continuu (închis); Prin excepţie, în situaţiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se vor reglementa prin PUD

    – retrageri minime faţă de limitele laterale si posterioare: între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament ;  Principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

        Prevederi P.U.D propuse:

    –  retragerea minimă faţă de aliniament: în aliniament (front continuu închis) atât la str Clalea Clujului cât și la str.Cardinal Iuliu Hossu

    – retrageri minime faţă de mejdiile laterale: corpul de la frontul str.Cardinal Iuliu Hossu  – intre mejdiile laterale pe o adancime de  max. 12,0m, respectiv corpul de la frontul str Clalea Clujului   – intre mejdiile laterale pe o adancime de  max 9,0m, apoi  pe mejdia  vestică pe o adâncime de până la 15m de la aliniament)

    – retragere fata de mejdia posterioara: nu e cazul (parcela are deschidere la 2 străzi);

    – circulaţii şi accese: Accesul auto  in incinta se va realiza atât din str Clalea Clujului cât și ldin str.Cardinal Iuliu Hossu , prin gang de acces;

     – echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona; Incalzirea imobilului se va realiza prioritar prin racord la reteaua de termoficare centralizata (SACET).

– se propune desfiintarea  constructiilor existente pe parcelă  si  construirea  a două corpuri de clădire

     – un corp cu funcțiune mixtă (locuințe colective – 5 apartamente și spațiu comercial),  aplasat la frontul str.Calea Clujului

     – un corp de locuințe colective – 7 apartamente aplasat la frontul str.Cardinal Iuliu Hossu

–   regim maxim de inaltime P+2E+ R;

–   POT propus = 58,5%; POT max = 60,0%;    – CUT propus = 1,77,    CUT max  = 1,8; 

– Amplasarea cladirilor si amenajarea incintei  (cai de circulatie, spatii verzi, locuri de parcare… )  se va realiza conform propunerii  prezentate in plansa U/3 aferentă proiectului nr.45/2023 întocmit de către SC ParctVarh Studio SRL: 

– locuri de parcare: 13 locuri  la nivelul solului

– spatii verzi: 72 mp pe sol natural (11,2% din suprafața parcelei) , 87mp cu dale inerbate  (13,5% din suprafața parcelei)

– Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va cuprinde  plan de amplasament/plan situatie vizat OCPI actualizat (nu mai vechi de 30 zile).

In perioada 16.04.2024-30.04.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 23.05.2024-03.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.  Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut