Planuri Urbanistice

martie 10, 2021

A N U N T privind PUD – Etajare casa de locuit, Str. Titu Maiorescu, nr.17A,nr. cad. 204485, Oradea

A N U N T

privind PUD – Etajare casa de locuit, Str. Titu Maiorescu, nr.17A,nr. cad. 204485, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru etajare casa de locuit, Str. Titu Maiorescu, nr.17A,nr. cad. 204485, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Mosincat Ovidiu Doru si elaborat de arh. RUR Letea Dorin.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. cad.204485 înscris în Cartea Funciară nr.204485, S=133mp;

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01- Subzona str. Orașul Nou-Sud;

– regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L”, I, O sau U);

– funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

– H max = 15 m (la cornişă) şi 21 m (la coamă), respectiv un regim de înălţime de P+3+M, pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 15m;

– POT max = 60,0%; POT maxim parcela de colț: 75%

– CUT max = 1,6; CUT maxim parcelă de colț: 2,0;

– retragerea minimă faţă de aliniament = in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puțin de 4,5 m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: pe mejdia stângă, la aliniamentul străzii Mușcatei, la minim 1,57m față de mejdia dreaptă;

– imobilul iși păstrează amplasamentul pe mejdia posterioară, alipit la calcanul existent;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizeaza din str. Titu Maiorescu;

– echipare tehnico-edilitară: imobilul este racordat la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica )

– Se propune demolarea parțială a clădirii existente, etajarea acestuia și realizare acces din str. Titu Maiorescu,

– regim de înălțime propus: Sp+P+E;

– POT existent: 86,47%, POT propus = 77,44%;

– CUT propus = 1,69;

– se va clarifica situația servituții de vedere față de vecinii direct afectați;

In perioada 11.03.2021-25.03.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 10.04.2021-19.04.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut