Planuri Urbanistice

iulie 21, 2021

A N U N T privind PUD-Extindere ap.1, reconstruire acoperis, modificari interioare-exterioare, relocarea accesului la ap.1, Str. Mihai Viteazul, nr.11, nr.cad.188752, Oradea

A N U N T

privind PUD-Extindere ap.1, reconstruire acoperis, modificari interioare-exterioare, relocarea accesului la ap.1, Str. Mihai Viteazul, nr.11, nr.cad.188752, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru extindere ap.1, reconstruire acoperis, modificari interioare-exterioare, relocarea accesului la ap.1, Str. Mihai Viteazul, nr.11, nr.cad.188752, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Zabos Alexandru si elaborat de arh. RUR Makar Julia.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.188752 (S=368mp);

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01-4;

– regim de construire: modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U;

– funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individulae si colective);

– Regim de înălţime de P+2+M, cu Hmax.cornisa = 12m şi Hmax.coama = 17m, pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 10m;

– POT max = 75,0%; – CUT max = 2,0 – pentru parcele de colt;

– retragerea minimă faţă de aliniament = in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale = acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = nu se modifica;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = nu se modifica;

– circulaţii şi accese: accesul pietonal se va realiza din str. Mihai Viteazul;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune Extindere ap.1 (reconstruire partiala a ap.1 spre curtea interioara si aducerea la acelasi inaltime a acoperisului), reconstruire acoperis, modificari interioare – exterioare, relocarea accesului la ap.1, – Regim de inaltime propus pentru extindere: Parter;

– POT existent/propus = 61,0%, CUT existent/propus = 0,81;

– Modificarile sunt prezentate in plansele 8/A, 10/A, 11/A;

– Fatada se va realiza conform propunerii din plansa 6/U, cu respectarea avizului nr. 125/Z/18.03.2019 al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale – Directia Judeteana pentru Cultura Bihor;

In perioada 21.07.2021-04.08.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 20.08.2021-30.08.2021 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut