Planuri Urbanistice

ianuarie 06, 2022

A N U N T privind PUD-Extindere casa, Str.Gheorghinelor, nr.10A, Oradea

A N U N T

privind PUD-Extindere casa, Str.Gheorghinelor, nr.10A, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderii unei casa, Str. Gheorghinelor, nr.10A, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Maier Marian-Danut si elaborat de arh. RUR Veres Eugen.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.211385 (S=340mp).

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte;

– Regim maxim de inaltime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, P+E+M/R;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: în aliniament, ca şi clădirile de pe parcelele alăturate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale: intre mejdii;

– retragere faţă de limita posterioara: min 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Gheorghinelor;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune desfiintarea corpului de cladire C1 si extinderea pe verticala si pe orizontala corp C2 , conform proiectului nr.10/2021 intocmit de catre arh Eugen Veres;

– Regim de inaltime propus: P+E/M

– POT propus = 35,0%, – CUT propus = 0,7; CUT maxim = 0,9;

– Extinderea cladirii se va realiza conform propunerii prezentate in plansa U/05:

– Fatada stradala se va reliza conform propunerii prezentate in plansa U/06 (variant 1);

– Se va amenaja minim un loc in incinta sau incorporat in cladire.

In perioada 07.01.2022-21.01.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 08.02.2022-17.02.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut