Planuri Urbanistice

februarie 27, 2024

A N U N T privind PUD – Extindere clădire exsitentă (cu destinația atelier jaluzele, birou și spațiu comercial), construire garaj suprateran cu 3 boxe, str.Ion Bogdan, nr.14A, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderii unei clădiri exsitente (cu destinația atelier jaluzele, birou și spațiu comercial), construire garaj suprateran cu 3 boxe, str.Ion Bogdan, nr.14A, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Pantis Alin Danut si elaborat de ARH.RUR Trifa Adeona.

Zona studiată în PUD: Terenul identificat cu nr.cad.172162, nr.topo.5232/7, in suprafață totală de 1273 mp,0mp, situat pe str.Ion Bogdan.

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016):

    – UTR M4

    – regim de construire: deschis;

    – funcţiuni predominante: funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltate în lungul unor artere de importanţă;

    – H max: la cornişă –  12 m, Hmax total  – 16 m, respectiv un regim de înălţime de (1-2S)+P+2+M, (1-2S)+P+2+1R;

    – POT max:  50,0% (parcela comuna),POT max =  60,0%  (parcela de colt

    – CUT max:  1,5 (parcel comună), CUT max  1,8 (parcela de colt);

    – retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 4,5 m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin de 6 m;

– Prevederi P.U.D propuse:

    – retragere de la aliniamentul strazilor adiacente: min 3,0m (corpul principal de clădire)

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: 0,6m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: 16,0m

– circulaţii şi accese: Accesul în zona realizează pe str.Ion Bogdan;

– echipare tehnico-edilitară: imobilul se va racorda la rețelele de electricitate, apă și canalizare existente in zonă.

– Se propune extindere clădirii existente  în vederea extinderii activității actuale (atelier jaluzele)

– Funcțiunile care se vor desfășura în cadrul incintei vor fi urmtoarele: alelier jaluzele, spațiu comercial, spații depozitare, garaj triplu, locuință.

– Regim de inaltime: S+P – S+P+E

– POT propus = 49,6%; POT max = 50%,  CUT propus = 0,8; CUT max = 1,5

– Spații verzi amenajate: 202 mp, reprezentănd minim 15,8% din suprafata terenului.

– Se vor amenaja 8 locuri de parcare;

– Accesul auto în incintă se va realiza din str.Ion Bogdan;

In perioada 29.02.2024-14.03.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 30.03.2024-08.04.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

           Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut