Planuri Urbanistice

aprilie 20, 2022

A N U N T privind PUD – Extindere imobil existent (corp C1) cu 2 niveluri fara modificarea amprentei la sol, in vederea crearii a 2 apartamente noi, cu modificari interioare in apartament 1 si 2, str.I.L.Caragiale, nr.16, ap.1,2, Oradea

A N U N T

privind PUD – Extindere imobil existent (corp C1) cu 2 niveluri fara modificarea amprentei la sol, in vederea crearii a 2 apartamente noi, cu modificari interioare in apartament 1 si 2, str.I.L.Caragiale, nr.16, ap.1,2, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderii unui imobil existent (corp C1) cu 2 niveluri fara modificarea amprentei la sol, in vederea crearii a 2 apartamente noi, cu modificari interioare in apartament 1 si 2, str.I.L.Caragiale, nr.16, ap.1,2, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Luca Pavel si Tataru Florin, si elaborat de Arh. RUR Muth Octavian si arh. Mara Vida.

Zona studiată în PUD: Terenul identificat cu nr.topo 2396/2, 2397/2(S=1021,0mp);

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01-2;

– regim de construire: modul de construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament, aparţinând în majoritate tipologiilor în formă de „L”, I, O sau U;

– funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

– H max= 8m (la cornişă) şi 14m (la coamă), respectiv un regim de înălţime de P+1+M, pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mica de 10m;

– POT max = 60,0%; – CUT max = 1,6;

– retragerea minimă faţă de aliniament = in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale = acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = pana pe mejdia dreapta (extindere pe verticala pe conturul cladirii existente – corp C1);

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = nu este cazul;

– circulaţii şi accese: accesul se va realiza din str. Ion Luca Caragiale;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune extindere imobil existent (corp C1 cu 2 apartamente existente) cu 2 niveluri fara modificarea amprentei la sol, in vederea crearii a 2 apartamente noi, cu modificari interioare in apartament 1 si 2, conform proiect nr.85/2022 intocmit de catre arh. Mara Vida, coordonator proiect – urbanist Octavian Muth;

– Regim maxim de inaltime propus: P+E+M;

– POT existent/propus = 30,0%, POT max.admis = 60,0%;

– CUT propus = 0,65, CUT max.admis = 1,6;

– In urma extinderii pe verticala (etajare si mansardare) se vor obtine 2 apartamente noi (in total vor rezulta 4 apartamente), cu acces din casa scarii;

– Se vor amenaja in incinta:

– 6 locuri de parcare pentru 6 apartamente (4 apartamente existente in curte comuna + 2 apartamente noi);

– spatii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 15% din suprafata totala a parcelei, si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si înalta);

– un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

In perioada 21.04.2022-10.05.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 26.05.2022-06.06.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut