Planuri Urbanistice

noiembrie 01, 2022

A N U N T privind PUD-Extindere si mansardare scoala gimnaziala Szacsvay Imre, reabilitare capela Sfantul Ladislau, construire cladire multifunctionala- locuinte si birouri, desfiintare cladiri existente pe extras CF nr. 213866 si desfiintare partiala imprejmuire, str. Mihai Eminescu nr.28, Oradea

A N U N T

privind PUD-Extindere si mansardare scoala gimnaziala Szacsvay Imre, reabilitare capela Sfantul Ladislau, construire cladire multifunctionala- locuinte si birouri, desfiintare cladiri existente pe extras CF nr. 213866 si desfiintare partiala imprejmuire, str. Mihai Eminescu nr.28, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea lucrarilor de extindere si mansardare scoala gimnaziala Szacsvay Imre, reabilitare capela Sfantul Ladislau, construire cladire multifunctionala- locuinte si birouri, desfiintare cladiri existente pe extras CF nr. 213866 si desfiintare partiala imprejmuire, str. Mihai Eminescu nr.28, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Primaria Municipiului Oradea si elaborat de ARH.RUR Makar Iulia.

Zona studiată în PUD: Terenurile situate in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, UTR ZCP 01 Subzona Olosig -Vest identificate cu:

– nr.cad. 213866, S=2440mp, Unitatea Functional-Morfologica Operationala mixtă -M-I,

– nr.cad. 213829, S=785mp Unitatea Functional-Morfologica Operationala mixtă -IS-III

– nr.cad.205605, S=3275MO, Unitatea Functional-Morfologica Operationala mixtă -IS-III

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior: – UTR SZCP 01_20- Subzona Olosig- Vest respectiv

a) PUZCP-M-I (SCP Olosig Central);

– Structură funcţional-morfologică operațională mixtă : locuințe, funcțiuni complementare, etc.;

Indicatori urbanistici obligatorii (conform PUZ CP aprobat cu HCL nr.1008/2021);

– POT maxim pentru parcelele comune din M-I= 50,0% ; POT maxim pentru parcelele de colt = 50%, ‘

– CUT maxim = 1,8 la parcele M-I din zona ultracentrală și pericentrală, la cele din zona centrală aceasta va fi de 1,6 iar pentru parcele de colt CUT maxim = 2,2 la parcele M-I din zona ultracentrală și pericentrală, la cele din zona centrală aceasta va fi de 2,0

– Regimul de înălţime maxim admis: Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă;

b) PUZCP-IS-III

– Structură funcţional-morfologică operațională de instituții publice sau cu caracter public;

– Indicatori urbanistici obligatorii (conform PUZ CP aprobat cu HCL nr.1008/2021)

– POT maxim pentru parcelele comune din 50,0% ; POT maxim pentru parcelele de colt = 55%,

– CUT maxim = 1,4 la parcele comune si CUT maxim 1,8 la parcelele de colt

– Regimul de înălţime maxim admis: Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă;

– Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: nu se modifica (pe mejdie, alipire de calcan, etc);

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: -nu se modifica;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se realizează din str. Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu și se va deschide un nou acces din str.N.Iorga;

– echipare tehnico-edilitară: imobilul este racordat la retelele edulitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica);

Interventiile prezentate se vor realiza in trei etape:

1. Desființarea clădirilor menționate, construirea corpului nou de clădire si reabilitarea și mansardarea corpului C3 existent

2. Restaurarea Capelei romano-catolice Sf. Ladislau, punerea în valoare a acesteia și amenajarea unui spațiu urban – piațetă

3. Construirea imobilului cu funcțiune locuințe colective/de serviciu (pentru profesori, medici) și/sau funcțiune mixtă

ETAPA 1

– Demolarea corpurilor C1-C7, aferente nr. cadastral 213866 – spre strada Roman Ciorogariu.

– Demolarea corpurilor de clădire C4-C6, aferente nr. cadastral 205605 – spre strada Mihai Eminescu.

– Construire corp nou de cladire pentru Scoala Gimnaziala Szacsvay Imre: format din casa scării, hol spre curtea interioara (D+P+2E+M), sala de sport/educație fizică (regim de înălțime D+ P.înalt + acoperiș de tip terasa circulabilă, D+P.înalt.+E+M). Prin alegerea variantei de acoperiș tip terasa circulabila se va mari suprafața curtii/zonei de recreere în aer liber al elevilor.

– Mansardarea, respectiv reabilitarea corpului de clădire C3.

– Imprejmuire:

– Modificarea gardului istoric. Se recomandă renunțarea la împrejmuirea spre strada Nicolae Iorga a incintei capelei Sf.Ladislau, pentru deschiderea unei piațete cu acces public;

– Se propune construirea unui gard realizat din panouri transparente metalice, montate pe un soclu din zidărie de cărămida, pe limita dintre incinta reconficurată a școlii și clădirea pentru locuințe propusă în Etapa 3, a unui gard realizat din panouri transparente metalice, montate pe un soclu din zidărie de cărămida, pe limita dintre capela și curtea școlii și a a unui gard realizat din panouri transparente metalice, montate pe un soclu din zidărie de cărămida între curtea școlii si Capela Sf Ladislau, spre Est,.

– Se propune dublarea împrejmuirilor cu un gard viu, spre curtea școlii.

ETAPA 2:

– Crearea unei piațete în fața Capelei Sf. Ladislau, între fațada sud al acesteia și strada Nicolae Iorga.

– Restaurarea Capelei Sf. Ladislau

ETAPA 3:

– Construirea unui imobil cu destinație locuințe colective/serviciu și/sau funcțiune mixtă, amplasat pe colțul străzii Roman Ciorogariu, Nicolae Iorga

– Demolarea corpului de clădire C2 (post de transformare), aferent nr. cadastral 213829 – spre strada Nicolae Iorga. Postul de transformare va fi incorporat în clădirea nou propusă, sau se va monta în subteran

– Regimul de înălțime propus pentru clădirile noi: D+P+2E+E/M, înălțimea cornișei va fi identică cu înălțimea cornișei celor două construcții alăturate, aflate pe colțul opus al străzii Ep. Roman Ciorogariu, dar și cu cea a cornișei clădirii interbelice, vecine spre nord, de la nr. 43. având regim de înălțime D+P+3E.

– POT propus=44% – CUT propus = 1,4

– spații verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 15% din suprafața totală şi vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă) (a se vedea Anexa nr. 16 – Punctajul Verde). Suprafețele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere, pentru care se vor utiliza materiale tradiționale (în general dalaje de piatră de tip permeabil). Se interzice sigilarea prin asfaltare și/sau betonare și/sau pavare cu orice fel de dale. Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceștia reprezintă un pericol iminent pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcțiilor autorizate.

– accesul in incinta se realizează din str. Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu și se va deschide un nou acces din str.N.Iorga.

– Documentația ce va fi înaintata spre aprobare consiliului local va conține, in mod obligatoriu, studiu istoric, avizul Ministerului Culturii si Identității Naționale – Direcția Județeana pentru Cultura Bihor, iar planșele anexate vor fi întocmite pe baza documentației topografice actualizate (plan de amplasament/plan de situație) nu mai vechi de 30 zile vizată de ANCPI (Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara);

In perioada 02.11.2022-16.11.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 04.12.2022-13.12.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut