Planuri Urbanistice

decembrie 21, 2021

A N U N T privind PUD- Extindere si modernizare Capela Municipala, Cimitirul Rulikowski, str. Universitatii, Nr.cad.4032 si 3749, Oradea

A N U N T

privind PUD- Extindere si modernizare Capela Municipala, Cimitirul Rulikowski, str. Universitatii, Nr.cad.4032 si 3749, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extindere si modernizare Capela Municipala, Cimitirul Rulikowski, str. Universitatii, Nr.cad.4032 si 3749, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Administratia Domeniului Public si elaborat de arh. RUR Tivadar I.Daniel.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. cad. 7032 și 3749 înscris S=656527mp, reprezentând Cimitirul Municipal Rulikowski, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea și în administrare R.A.P.A.S – HCL- 142/2006.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 02_Cimitire istorice subzona Cimitirul Rulikowsky

– Zona se constituie dintr-o parte din teritoriul cimitirului municipal Rulikovszky, înființat în 1899 şi extins treptat până în prezent. Partea considerată „Cimitirul istoric” (1899-1945), are un caracter aparte, cu vegetație abundentă și cu o serie de monumente funerare cu reală valoare plastică / artistică (cavouri, obeliscuri, feronerii). Cimitirul include și o capelă clasată recent și o zonă destinată cultului mozaic, cu câteva cavouri familiale secesion. Protecția se impune datorită valorilor artistice, istorice și memorial – simbolice ale locului și a controlului asupra intervențiilor de construire, mobilare și amenajare.

– funcţiuni predominante: lucrări funerare sub şi supraterane, spaţii pentru ceremonii funerare – capele, platforme în aer liber, spaţii tehnice aferente funcţiunii de bază, clădiri / pavilioane administrative şi de serviciu / întreţinere, anexe sanitare, circulatii – alei carosabile, semicarosabile şi pietonale;

– H max – pentru clădiri noi înălţimea maximă la cornişă nu va depăşi 8 m şi respectiv (D)+P+1. Se admit nivele parţiale (supante, mezanine) cu condiţia încadrării în înălţimea la cornişă reglementată;

– POT max = 2,0%;

– CUT max = 0,04;

– retragerea minimă faţă de aliniament: se va stabili prin PUZCP;

– retrageri minime: clădirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, măsurată la cornişa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

– Având în vedere prevederile RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016 „, pentru autorizarea unor construcții noi / extinderea celor existente se va elabora în prealabil un PUD”

– retrageri minime față de limitele laterale: nu se modifică;

– circulații şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizează din str. Universității;

– echipare tehnico-edilitară: imobilul este racordat la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica )

– se va realiza o extindere (spre sud) a capelei existente, pentru crearea de spații administrative suplimentare și refacerea terasei existente (spre nord)

– regim de înălțime propus: S+P;

– POT maxim admis 2%, CUT maxim admis = 0,04;

– documentația se va elabora pe baza studiului istoric și conform RLU „orice intervenție asupra construcțiilor existente (capelă, clădiri administrative şi tehnice, de întreținere, dispozitiv de intrare, platforme etc), ca şi desființarea parțială sau totală a unei clădiri / corp de clădire pentru care acest fapt e admisibil, se face numai pe baza unei Autorizații de Construire / Desființare, emise cu avizul CNMI / CZMI”

– înainte de promovarea documentației în Consiliul Local, revine cu definitivarea structurii spațiale a terasei;

In perioada 21.12.2021-08.01.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 25.01.2022-03.02.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut