Planuri Urbanistice

aprilie 22, 2024

A N U N T privind PUD – Extindere si reabilitare cladire existenta, modificari interioare, modificari goluri, schimbare tamplarie, schimbare invelitoare si amenajare mansarda in pod existent, str. George Toparceanu, nr.7, nr. cad.212497, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderii si reabilitarii cladirii existente, modificari interioare, modificari goluri, schimbare tamplarie, schimbare invelitoare si amenajare mansarda in pod existent, str. George Toparceanu, nr.7, nr. cad.212497, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Geambasu Ionut si elaborat de ARH.RUR Anca Popa-Bucurean.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. cad.212497 înscris în Cartea Funciară nr.212497, S acte 342mp, S.masurata =337mp, str. George Topârceanu nr.7.

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01_20– Subzona rezidențială străzile General Leonard Mociulski- Ion Vidu;

– regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L”, I, O sau U);

– funcţiuni predominante: functiuni mixte (funcţiuni administrative, funcţiuni de administrare a afacerilor, funcţiuni financiar-bancare, funcţiuni terţiare, funcţiuni de cultură, locuinte individuale si colective);

– H max = 15 m (la cornişă) şi 21 m (la coamă), respectiv un regim de înălţime de P+3+M , pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 15m;

– POT max = 60,0%; POT maxim parcela de colț: 75%

– CUT max = 1,6; CUT maxim parcelă de colț: 2,0;

– retragerea minimă faţă de aliniament = in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri  faţă de limitele laterale: imobilul existent este edificat pe mejdia dreaptă, iar extinderea se va realiza la 0,6m față de mejdia dreaptă;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizeaza din str. George Topârceanu;

– echipare tehnico-edilitară:  imobilul este racordat la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica )

Prin documentația de urbanism se propune:

– extindere șii mansardare clădire existentă ,

– regim de inaltime propus: Sp+ P+M;

– POT existent/propus= 51,7 %, POT maxim admis=60%;

– CUT propus = 1,07; CUT maxi admis=1,6;

– imobilul existent este edificat pe mejdia dreaptă, iar extinderea se va realiza la 0,6m față de mejdia dreaptă;;

– retragerea față de mejdia posterioară, minim 8m;

In perioada 23.04.2024-13.05.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 30.05.2024-10.06.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata. 

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut