Planuri Urbanistice

iulie 11, 2022

A N U N T privind PUD-Extindere si recompartimentare cladire cu destinatia imobil cu functiuni mixte (birouri, servicii profesionale, servicii cu acces public, aparthotel) amenajari exterioare incinta si imprejmuire teren, str.Traian Blajovici, nr.6, Oradea

A N U N T

privind PUD-Extindere si recompartimentare cladire cu destinatia imobil cu functiuni mixte (birouri, servicii profesionale, servicii cu acces public, aparthotel) amenajari exterioare incinta si imprejmuire teren, str.Traian Blajovici, nr.6, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderii si recompartimentarii unei cladire cu destinatia imobil cu functiuni mixte (birouri, servicii profesionale, servicii cu acces public, aparthotel) amenajari exterioare incinta si imprejmuire teren, str.Traian Blajovici, nr.6, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Ioanitescu Emilia-Veronica, si elaborat de Arh. RUR Trifa Cristian.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad. 193023, (S=755,0 mp din acte).

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR M4;

– regim de construire: deschis ;

– funcţiuni predominante: functiune mixta;

– H max = 16,0m la coama cu 12,0m la cornisa, respectiv un regim maxim de inaltime (1-2S/D)+P+2+1R – pentru parcele comune;

– POT max = 50%;

– CUT max = 1,5;

– retragerea minimă faţă de aliniament = min.3m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = H/2 dar nu mai putin de 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = H/2 dar nu mai putin de 6,0m;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = pana pe mejdia dreapta (alipire la calcan) si retrasa la min.5,20m fata de mejdia stanga;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.0,60m ;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Traian Blajovici;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare din zona;

– Se propune extindere si recompartimentare cladire cu destinatia imobil cu functiuni mixte (birouri, servicii profesionale, servicii cu acces public, aparthotel) amenajari exterioare incinta si imprejmuire teren, conform proiect 03/2022, plansele A03;

– Regim maxim de inaltime propus: P+E+M;

– Extinderea se va realiza inspre curtea interioara, conform propunerii din plansa A03 – Reglementari Urbanistice: amplasata pana pe mejdia dreapta (alipire la calcan), retrasa la min.5,20m fata de mejdia stanga respectiv retrasa la min.0,60m fata de mejdia posterioara;

– Functiuni propuse:

– parter: birou, servicii cu acces public, servicii profesionale;

– etaj: salon de estetica si intretinere corporala (cosmetica, coafor), 2 unitati de cazare in regim apart-hotel;

– mansarda: 1 unitate de cazare in regim apart-hotel;

– In incinta se vor amenaja:

– zona verzi min.25% din suprafata terenului studiat;

– 9 locuri de parcare in incinta;

– POT propus = 46,69%, POT max.= 50%, CUT propus = 1,0, CUT max.= 1,5;

– Fatada se va realiza conform propunerii din plansele.

– Accesul pietonal se va realiza din str. Traian Blajovici.

In perioada 12.07.2022-26.07.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 11.08.2022-22.08.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut