Planuri Urbanistice

aprilie 02, 2024

A N U N T privind PUD-Extinderea activitatii Hotel Caro; Construire imobil mixt – camere de închiriat în regim hotelier și spațiu comercial la parter, str. Mihail Kogalniceanu, nr. cad.181887, nr.17, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea extinderea activitatii Hotel Caro; Construire imobil mixt – camere de închiriat în regim hotelier și spațiu comercial la parter, str. Mihail Kogalniceanu, nr. cad.181887, nr.17, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Cristesim SRL si elaborat de ARH.RUR Szabo Ane Marie.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.181887;  S=225,0 mp (măsurta 242 mp);

    Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

    – UTR SZCP 01- subzona  Orasul Nou – Vest;  Unitatea Funcțional-Morfologică Operațională Mixtă M-II (conform PUZ CP aprobat cu HCL nr.1008/2021

    – regim de construire: construcţie urbană de tip închis,;

    – funcţiuni predominante: funcțiune mixtă cu componenta de locuire mai importantă datorită poziționării de-a lungul unor artere de circulație mai puțin importante, imobile mici pe parcele cu formă dreptunghiulară-pătrată sau neregulată, dimensiuni și front la stradă reduse;

   – Regimul de înălţime maxim admis: Înălțimea maximă admisă se va asimila cu înălțimea de referință, stabilită pe stradă / segment de stradă, respectiv corpul de la strada P+2E+M/R

    –    POT maxim = 60,0% ;   –   CUT maxim = 2,0; (parcela comună în zonă ultracentrală)

    –    retragerea minimă faţă de aliniament:  in aliniament, în front continuu (închis);

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: intre limitele laterale cu frontul continuu la strada pana la limita edificabilului (1/2 din adâncimea terenului, max 30);

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare:  pana la limita edificabilului (1/2 din parcela – max 30m de la aliniament);

    Prevederi P.U.D. propuse:

    – retrageri minime faţă de limitele laterale: între mejdii, în front închis, pe o adâncime de maxim 16,5m;

    – retrageri minime faţă de limitele posterioare: min 7,4 m;

    – circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Mihail Kogalniceanu

    – echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune construirea unui imobil  cu funcțiune mixtă (camere de închiriat în regim hotelier și spațiu comercial), conform proiectului nr.33 intocmit de către SC HH Archistudio SRL, arh.Szabo Ane Marie și arh.Horia Hora;

– Regim maxim de inaltime: P+2E+ R; Hmax:  13,75m;

– POT propus = 60,0%;  –  CUT propus = 2,0;

– Amplasarea cladirii si amenajarea incintei  (spatii verzi, locuri de parcare, alei, platforme..)  se vor realiza  conform propuneriiv  prezentate in plansa A.3L;

– Se vor amenaja 2 locuri de parcare in incinta, la nivelul solului (Subzonele ultracentrale sunt exceptate de la obligativitatea asigurării locurilor de parcare pentru toate utilizările admise);

– Spatii verzi amenajate la nivelul solului: 36,5mp pe sol natural ( min 15,0% din suprafata terenului);

– Platforma depozitare deșeuri menajere va fi prevăzută cu acces controlat și racordată la rețea de apă și canalizare;

In perioada 04.04.2024-18.04.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet https://oradea.ro/urbanism/planuri-urbanistice/ sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef–Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 10.05.2024-20.05.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate  de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.  Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut