Planuri Urbanistice

iulie 29, 2022

A N U N T privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea

A N U N T

privind PUD- Mansardare/etajare locuinta, str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea mansardarii/etajarii locuintei situate pe str. Sf. Apostol Andrei, nr.25, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Rozsa Tamas Zoltan, si elaborat de Arh. RUR Letea Dorin.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. cad.170065 înscris în Cartea Funciară nr.170065, S=292mp (măsurată 297mp).

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01_02- Subzona Olosig-Vest;

– regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L”, I, O sau U);

– funcţiuni predominante: locuinte individuale si colective;

– H max = 15 m (la cornişă) şi 21 m (la coamă), respectiv un regim de înălţime de P+3+M , pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 15m;

– POT max = 60,0%; POT maxim parcela de colț: 75%

– CUT max = 1,6; CUT maxim parcelă de colț: 2,0;

– retragerea minimă faţă de aliniament = nu se modifică;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: pe mejdia estică, la minim 8m față de mejdia vestică;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizeaza din str. Apostol Andrei

– echipare tehnico-edilitară: imobilul este racordat la retelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica )

– se propune etajare/mansardare imobil existent, – regim de inaltime propus: Sp+P+E;

– POT propus=52,1;- CUT propus = 1,3;

– spații verzi-minim 15%

In perioada 29.07.2022-12.08.2022 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 31.08.2022-09.09.2022 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut