Planuri Urbanistice

iunie 12, 2023

A N U N T privind PUD-Mansardare locuinta (corp C1), extindere locuinta cu un corp P+M cu destinatia cabinet stomatologic si laborator de tehnica dentara, construire casa scarii si subsol, terasa acoperita, str. Macului, nr.4, Oradea

A N U N T

privind PUD-Mansardare locuinta (corp C1), extindere locuinta cu un corp P+M cu destinatia cabinet stomatologic si laborator de tehnica dentara, construire casa scarii si subsol, terasa acoperita, str. Macului, nr.4, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea mansardarii locuintei (corp C1), extindere locuinta cu un corp P+M cu destinatia cabinet stomatologic si laborator de tehnica dentara, construire casa scarii si subsol, terasa acoperita, str. Macului, nr.4, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Todireanu Livia si elaborat de ARH.RUR Veres Eugen.

Zona studiată în PUD: parcela identificata cu nr.cad.154846 avand suprafata de 719,0mp.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Lip;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte individuale sau semicolective cu maximum doua unitati locative;

– H max = 12,0m la coama cu max.8,0m la cornisa, regim maxim de inaltime admis S+P+E+R(M) sau D+P+R(M);

– POT max = 35%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament = min.3m;

– retrageri faţă de limitele laterale = min.3,0m;

– retrageri faţă de limitele posterioare = min.6,0m;

Prevederi P.U.D. – R.L.U. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = pana pe mejdia stanga si retrasa la minim 3,0m fata de mejdia dreapta;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = minim 26,0m;

– circulaţii şi accese: din str. Macului;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele de alimentare cu apa, energie electrica si canalizare, prin extinderea retelelor edilitare existente in zona;

– Mansardare locuinta (corp C1), extindere locuinta cu un corp P+M cu destinatia cabinet stomatologic si laborator de tehnica dentara, construire casa scarii si subsol, terasa acoperita, conform proiect nr.182/2022 intocmit de catre arh. Veres Eugen, plansa 03.U;

– Regim de inaltime propus: P+M;

– POT propus = 25,33%, POT max.= 35,0%, CUT propus = 0,444, CUT maxim admis = 0,9;

– Extinderea corpului C1 (casa existenta), amplasarea noului corp cu destinatia de cabinet stomatologic si laborator de tehnica dentara, construire casa scarii si subsol, terasa acoperita, se va amplasa conform propunerii din plansa 03.U;

– Se propune relocarea accesului existent, iar pentru aceasta propunere s-a obtinut acordul Directiei Tehnice – Spatii Verzi Urbane, Facilitati de Agrement si Sport;

– Se va amenaja:

– locuri de parcare aferenta functiunii in incinta, conform PUG – Anexa 2;

– spatii verzi amenajat pe sol natural;

– Accesul se va realiza din str. Macului;

– Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa, canalizare si energie electrica, se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

In perioada 13.06.2023-27.06.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 13.07.2023-22.07.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut