Planuri Urbanistice

februarie 09, 2023

A N U N T privind PUD -schimbare destinatie din pod in mansarda si din terasa in casa scarii (extindere), str. Poet Andrei Muresanu, nr.1, Oradea

A N U N T

privind PUD -schimbare destinatie din pod in mansarda si din terasa in casa scarii (extindere), str. Poet Andrei Muresanu, nr.1, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea schimbarii destinatiei din pod in mansarda si din terasa in casa scarii (extindere), str. Poet Andrei Muresanu, nr.1, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Mos Floarea Doina si elaborat de ARH.RUR Muth Octavian.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr. topo 509/I/III înscris în Cartea Funciară nr.157051-C1-U5, Oradea str.Poet Andrei Muresanu nr.1, ap.3, S=571mp;

– Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01_02- Subzona Olosig-Est;

– regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L”, I, O sau U);

– funcţiuni predominante: locuinte individuale si colective;

– H max = 15 m (la cornişă) şi 21 m (la coamă), respectiv un regim de înălţime de P+3+M , pe străzile cu distanţa între aliniamente mai mare de 15m;

– POT max = 60,0%; POT maxim parcela de colț: 75%

– CUT max = 1,6; CUT maxim parcelă de colț: 2,0;

– retragerea minimă faţă de aliniament = nu se modifică;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 4,5 m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– documentația va fi întocmită în corelare cu prevederile RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016 deoarece, data obținerii Certificatului de Urbanism nr. 5318/22.10.2021 este anterioară intrării în vigoare a PUZCP aprobat cu HCL 1008/16.12.2022;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: nu se modifică;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizează din str. Poet Andrei Mureșanu

– regim de înălțime propus: Sp+P+M;

– POT existent 67%, POT propus=62%;

– CUT existent=0,7, CUT propus = 1;

– spații verzi-minim 15%

Organizarea incintei se va realiza etapizat. Astfel, în prima etapă, se vor demola anexele si se va realiza investiția beneficiarului, iar într-o etapă ulterioară, se preconizează (pentru respectarea RLU), demolarea apart.6, care reprezintă o construcție parazitară și posibilitatea de mansardare a apartamentelor din incintă;

– In vederea realizarii etapei I este necesar acordul autentificat al tuturor coproprietarilor.

In perioada 10.02.2023-24.02.2023 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 12.03.2023-21.03.2023 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut