Planuri Urbanistice

decembrie 28, 2023

A N U N T privind PUD si DTAC pentru construire C2 si extindere C1, str. Vladimir Petrovici Filatov nr. 26A, Oradea

A N U N T

privind PUD si DTAC pentru construire C2 si extindere C1, str. Vladimir Petrovici Filatov nr. 26A, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu in vederea construirii C2 si extindere C1, str. Vladimir Petrovici Filatov nr. 26A, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Sasca Sergiu Sebastian si elaborat de ARH.RUR Tivadar Daniel si arh. Miruna Boca.

Zona studiata: : parcela identificata cu nr.cad. 204653 cu S.totala=1647,0 mp, situată pe str. Vladimir Petrovici Filatov nr. 26A.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Et;

– regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: activități economice de tip terțiar;

– H max: pentru clădirile comune Hmax la cornişă – 21m, iar Hmax total – 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R ;

– POT max = 40,0%; – CUT max = 2,2; pentru parcele comune;

– POT max = 50,0%; – CUT max = 2,8; pentru parcele de colt;

– retragerea minimă față de aliniament: se stabilește prin PUD; Aliniamentul existent se va conserva

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumătate din înălțimea clădirii, minim 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 4,5m față de mejdia stângă, 3,0m față de mejdia dreaptă;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul in incinta se va realiza din str. Vladimir Petrovici Filatov;

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele existente;

– Se propune construire clădire C2 cu funcțiunea de stație inspecție periodic, reglaj direcție și extindere corp C1 cu funcțiunea de colectare selectivă a deșeurilor, conform proiect nr.01/2023 întocmit de arh. Miruna Boca, arh. urbanist Tivadar Daniel, planșe aferente 03/A, 04/A, 05/A

– POT max. admis = 40,0%, POT propus= 25%

– CUT max. admis = 2,2, CUT propus=0,26;

– Regimul de înălțime propus pentru noua clădire = P.

Construcția nou propuse se va amplasa conform planului de situație 03/A (reglementări urbanistice) prezentat,

În incintă se vor amenaja:

– locuri de parcare conform Anexei 2, minim 9 locuri de parcare;

– spațiu verde min.20% din suprafața totala a parcelei;

– Accesul in/din incinta se va realiza din str. Vladimir Petrovici Filatov;

In perioada 05.01.2024-19.01.2024 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in intervalul 04.02.2024-14.02.2024 proprietarilor a caror imobile sunt direct afectate de reglementarile PUD-ului, celor care au formulat sesizari in perioada specificata.

Va informam faptul ca in situatia in care depuneti sesizari/observatii, la prezenta documentatie, termenul raspunsului nostru catre dumneavoastra se poate prelungi, depinzand de punctul de vedere formulat de arhitect impreuna cu initiatorul acestui plan.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut